MENU

W hołdzie "Żołnierzom Wyklętym"

1 marca obchodzimy w Polsce Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Jest to święto państwowe ustanowione na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 roku, upamiętniające żołnierzy antykomunistycznego podziemia.

W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” – bohaterom antykomunistycznego podziemia, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienie dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu siłą reżimowi komunistycznemu (...) początek preambuły Ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”.

Data święta nawiązuje do wydarzenia z dnia 1 marca 1951 r. W tym dniu zostali straceni członkowie Zrzeszenia IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość: ppłk Łukasz Ciepliński, mjr Adam Lazarowicz, por. Józef Rzepka, kpt. Franciszek Błażej, por. Józef Batory, Karol Chmiel i mjr Mieczysław Kawalec. Śmierć ponieśli w stołecznym więzieniu na ul. Rakowieckiej.

***

Po zakończeniu II wojny światowej Żołnierze Niezłomni nie złożyli broni i przeciwstawiając się komunistycznemu reżimowi, walczyli o niepodległą i wolną Polskę. Żołnierze podziemia niepodległościowego za cel stawiali sobie odzyskanie przez Polskę pełnej suwerenności państwowej. Największą zakonspirowaną organizacją niepodległościową po wojnie był Ruch Oporu bez Wojny i Dywersji „Wolność i Niezawisłość” (używana była też nazwa Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”), który powstał 2 września 1945 r.

Walcząc z siłami sowieckiego agresora, żołnierze niepodległościowi musieli zmierzyć się z ogromną, wymierzoną w nich propagandą Polski Ludowej, która nazywała ich „bandami reakcyjnego podziemia”. Natomiast osoby działające w antykomunistycznych organizacjach i oddziałach zbrojnych, które znalazły się w kartotekach aparatu bezpieczeństwa, określono mianem „wrogów ludu”.

Według szacunków w latach 1945–1946 liczebność WiN wynosiła 20–30 tys. zaprzysiężonych. Łącznie, przez ponad pięć lat działalności, funkcjonowały cztery komendy (zarządy) organizacji. Dla komunistycznych służb bezpieczeństwa Zrzeszenie stało się najważniejszym celem do zwalczenia.

Artykuł opracowany na podstawie: www.dzieje.pl, www.pap.pl

Plakat: mjr Zygmunt Szendzielarz ps. "Łupaszka"; źródło: www.pamiec.pl


wróć