MENU

Zmiany kadrowe w Akademii

Spotkanie w Sali Tradycji, 7 lutego 2019 r., było okazją do powitania w murach Akademii nowo przybyłych żołnierzy, wręczenia aktów mianowania na wyższe stanowiska służbowe, a także pożegnania oficera wyznaczonego do pełnienia służby poza ASzWoj.  

Na początku uroczystości prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej – płk dr hab. Leszek Elak pożegnał oficera opuszczającego rembertowską uczelnię, ale kontynuującego zawodową służbę wojskową – ppłk. Mariusza Sikorę. Pułkownik Elak podziękował bohaterowi uroczystości za wieloletnią służbę w ASzWoj, a w imieniu kadry złożył życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym na nowym etapie życia.

Następnie rektor Elak powitał oficerów przybyłych z innych jednostek do dalszego pełnienia zawodowej służby wojskowej w ASzWoj. W tym gronie znaleźli się:

  • ppłk Lucjan Grela,
  • mjr Andrzej Roszak,
  • st. sierż. Zbigniew Ruzik.

Ppłk Grela i mjr Roszak, z dniem objęcia obowiązków na stanowisku służbowym, zostali mianowani na  wyższy stopień wojskowy.

Pułkownik Elak, w imieniu wszystkich zebranych, pogratulował oficerom objętych stanowisk oraz życzył sukcesów i satysfakcji z wykonywanej pracy. Wyraził również nadzieję, że służba w Akademii Sztuki Wojennej umożliwi im rozwinięcie zdobytego dotychczas doświadczenia zawodowego.


wróć