MENU

Inauguracja kursu "Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń oraz treningów sztabowych z TOAW"

W Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów, 28 stycznia 2019 r., rozpoczął się kurs Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń oraz treningów sztabowych z TOAW.

Uroczystego rozpoczęcia szkolenia dokonali prorektor ds. wojskowych ASzWoj – płk dr hab. inż. Dariusz Majchrzak oraz Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 SG WP – płk Roman Kopka, którzy powitali słuchaczy w murach akademii, życząc im ukończenia kursu z jak najlepszymi wynikami. Z ramienia CDKO w inauguracji uczestniczył jego Szef – płk dr inż. Waldemar Łydka. 

Uczestnikami kursu doskonalącego są oficerowie TOAW zajmujący się szkoleniem żołnierzy i pracowników wojska oraz oficerowie nadzorujący proces planowania. Celem szkolenia jest zapewnienie jego uczestnikom ogólnej wiedzy i umiejętności w zakresie metodyki przygotowania, prowadzenia, analizy, oceny i omówienia ćwiczeń.

Wykład inauguracyjny pt.: Wprowadzenie do metodyki przygotowania i prowadzenia ćwiczeń w TOAW, po uroczystym rozpoczęciu kursu, wygłosił Szef ZOiU – P1 SG WP – płk Roman Kopka.


wróć