MENU

Wyjaśnienia po publikacji rmf24.pl

W związku z informacjami, które pojawiły się w publikacji Grzegorza Kwolka pt. „Polska po raz pierwszy od lat nie szkoli nowych generałów!” 22 stycznia 2019 r. na portalu internetowym rmf24.pl, Akademia Sztuki Wojennej informuje, że:

  1. Akademia Sztuki Wojennej prowadzi studia podyplomowe i kursy zgodnie z potrzebami Sił Zbrojnych RP, w tym Podyplomowe Studia Polityki Obronnej (PSPO), w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych.
  2. Omawiana forma kształcenia – Podyplomowe Studia Polityki Obronnej - nie ma charakteru kursu. Są to dwusemestralne studia podyplomowe prowadzone zgodnie z zasadami określonymi w przepisach ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Uczestnikami ww. studiów są oficerowie w stopniu pułkownika planowani do objęcia stanowisk generalskich. W trakcie studiów omawiana jest problematyka z obszarów: bezpieczeństwa, strategii i polityki obronnej w kontekście narodowym i międzynarodowym.
  3. Kolejna edycja Podyplomowych Studiów Polityki Obronnej będzie realizowana w Akademii Sztuki Wojennej w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019.

wróć