MENU

Zgłoszenia do "Legii Akademickiej" w ASzWoj

Akademia Sztuki Wojennej przyjmuje zgłoszenia wstępne od osób zainteresowanych udziałem w programie „Legia Akademicka”.

Uczelnia planuje przystąpić do II edycji programu „Legii Akademickiej". Przedsięwzięcie adresowane jest do studentów-ochotników, którzy w trakcie studiów chcą odbyć przeszkolenie wojskowe.

W grudniu 2018 r. porozumienie w tej sprawie podpisali Tomasz Zdzikot – sekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej oraz Piotr Müller – podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studenci Akademii Sztuki Wojennej chcący uczestniczyć w szkoleniu, mogą złożyć formularz w dziekanacie wydziału, w którym studiują. Kandydaci z innych uczelni składają wnioski w biurze podawczym (al. gen. A. Chruściela „Montera" 103, biuro przepustek ASzWoj – budynek nr 4). Zgłoszenia przyjmowane są do 3 lutego 2019 r.

Spotkania informacyjne dla osób zainteresowanych udziałem w programie „Legia Akademicka" odbędą się w Klubie ASzWoj (budynek nr 56) w dniach 23 stycznia br. (godz. 15.30 lub 18.30) oraz 31 stycznia br. (godz. 15.30 lub 18.30) – termin do wyboru.

W sprawach pilnych należy kontaktować się z dowódcą Legii Akademickiej w ASzWoj – ppłk. Jackiem Jarzyną: tel. 261 813 915, e-mail: patriota@akademia.mil.pl.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się w dokumentach do pobrania.

***

„Legia Akademicka” to jedno z rozwiązań, którego głównym celem jest odbudowa rezerw osobowych. Dzięki zawartemu porozumieniu organizatorem części teoretycznej ochotniczego szkolenia studentów, obejmującej m.in. przedmioty z  zakresu obronności i wiedzy wojskowej będzie rektor uczelni, w której realizowany będzie proces szkolenia wojskowego.

Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych czy ośrodkach szkoleniowych Sił Zbrojnych RP podczas przerwy wakacyjnej.

Dokumenty do pobrania:


wróć