MENU

Nauka dla pokoju i bezpieczeństwa

W Akademii Sztuki Wojennej, 22 listopada 2018 r., spotkali się przedstawiciele świata nauki, dyplomaci oraz eksperci w dziedzinie obronności z ponad 50 państw, aby dyskutować o międzynarodowej współpracy w ramach programu NATO Science for Peace and Security. Program w tym roku obchodzi 60. rocznicę powstania.

Konferencja Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa po raz pierwszy odbyła się w Polsce. Ten silny, międzynarodowy dialog był efektem współpracy Akademii Sztuki Wojennej, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy NATO, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

 – Program NATO „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa” ma za zadanie wspieranie partnerstw, projektów, które mogą przyczynić się do polepszenia kondycji globalnego bezpieczeństwa. Ma być platformą dialogu pomiędzy różnymi środowiskami eksperckimi i naukowymi oraz przynosić wymierne korzyści  w postaci ciekawych i nowatorskich produktów, którymi może być zainteresowany Sojusz Północnoatlantycki –  powiedział rektor-komendant gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, otwierając konferencję.

 – Trudno zadbać o lepszy kontekst do podobnych rozmów niż spotkanie w Akademii Sztuki Wojennej – uczelni będącej naturalnym środowiskiem zarówno dla naukowców, jak i oficerów, których na co dzień zajmują kwestie bezpieczeństwa w różnych jego wymiarach i aspektach. Jako komendant Akademii Sztuki Wojennej, życzę Państwu dobrego spotkania i oby dziś nawiązały się kontakty, które wkrótce zaowocują projektami wartościowymi dla Polski oraz całego Sojuszu Północnoatlantyckiego dodał generał Parafianowicz.

W sesji otwarcia dr Antonio Missiroli, zastępca sekretarza generalnego NATO do spraw nowych wyzwań bezpieczeństwa także podkreślił, że głównym celem programu jest zbliżanie naukowców i ekspertów z krajów NATO, krajów partnerskich oraz angażowanie ich w praktyczną współpracę. – Chodzi o to, by dzielili się wiedzą i opracowywali rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa, wobec zmieniających się wyzwań. Kraje NATO potrzebują partnerstw – zaznaczył.

Zdaniem Tomasza Zdzikota, sekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej,  projekty realizowane w ramach programu SPS mają duże znaczenie dla rozwoju technologii i nauki – W MON mamy przeświadczenie, że myśl technologiczna i wynalazki wpływają na rozwój całego kraju. Jesteśmy jednym z nielicznych krajów NATO, który wydaje rokrocznie 2% PKB na cele obronne. Mamy stabilny plan dojścia do poziomu 2,5%. Ma to znamienny wpływ na poziom wydatków przeznaczonych na prace badawcze i rozwojowe.

W konferencji udział wzięli również dr Piotr Dardziński – sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Bartosz Cichocki – podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

W pierwszej części konferencji uczestników zapoznano z zasadami Programu Science for Peace and Security (SPS) oraz mechanizmami ubiegania się o granty i dofinansowanie projektów naukowo-badawczych z obszaru bezpieczeństwa i obronności. Ponadto doświadczenia ze współpracy w tym zakresie zaprezentowali pracownicy Kwatery Głównej NATO i przedstawiciele krajów członkowskich.

Podczas drugiej część wydarzenia odbyły się spotkania ekspertów w grupach warsztatowych. Kobiety i bezpieczeństwo, Nowe technologie i bezpieczeństwo oraz Cybesecurity i CBRN to zagadnienia, które rozważali specjaliści. Sesje w zespołach zostały zakończone wspólnym podsumowaniem pracy ekspertów. 

Konferencji towarzyszyła aleja wystawiennicza, w której zaprezentowało się blisko dwadzieścia podmiotów naukowych i gospodarczych, związanych przede wszystkim  z obszarem bezpieczeństwa i obronności (instytuty badawcze wojskowe i cywilne, instytucje naukowe, uczelnie wojskowe, firmy związane z Polską Grupą Zbrojeniową).

Wydarzenie zgromadziło blisko 250 uczestników z Gruzji, Maroka, Macedonii, Litwy, Bułgarii, Turcji, Rumunii, Czech, Danii, Szwajcarii,   Egiptu, Francji, Albanii, Portugalii, Mołdawii, Kataru, Izraela, Białorusi, Ukrainy, Niemiec, Belgii, Włoch, Finlandii, Estonii, Węgier, USA, Iraku i Irlandii.

****

Program „Nauka dla Pokoju i Bezpieczeństwa” (Science for Peace and Security, SPS) promuje dialog  i praktyczną współpracę między państwami członkowskimi NATO i krajami partnerskimi w oparciu o badania naukowe, innowacje technologiczne i wymianę wiedzy. Program SPS oferuje finansowanie, fachowe doradztwo i wsparcie dostosowanych do potrzeb, istotnych dla bezpieczeństwa działań, które odpowiadają strategicznym celom NATO.

W ciągu ostatniej dekady program zainicjował prawie 800 wspólnych działań wśród 29 państw członkowskich i 41 krajów partnerskich, od cyberobrony w Jordanii po humanitarne rozminowywanie na Ukrainie.

Fot. Jagoda Gawliczek/ASzWoj

Zobacz więcej:


wróć