MENU

Kurs obronny dla pracowników przedsiębiorstw w dziale administracji rządowej "energia" - 24-26 września 2018

W dniu 26 września 2018 roku zostało zakończone szkolenie obronne dla 33 pracowników zajmujących się problematyką obronną u przedsiębiorców o szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym w dziale administracji rządowej „energia”.

Inauguracji szkolenia dokonali prodziekan ds. studenckich WBN ppłk dr Andrzej Soboń oraz dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Energii Pan Marek Drzewiecki.

W trakcie szkolenia uczestnicy zapoznali się z problematyką uwarunkowań bezpieczeństwa Polski oraz zasadami funkcjonowania administracji publicznej oraz przedsiębiorców w czasie zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa. Wybrane zagadnieniami planowania i realizacji przygotowań obronnych realizowanych przez  przedsiębiorców, w tym przygotowania do militaryzacji oraz prowadzenia szczególnej ochrony obiektów cieszyły się dużym zainteresowaniem uczestników szkolenia.  Program kursu został wzbogacony o zajęcia w Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych ASzWoj związane z wykorzystaniem techniki komputerowej w procesie reagowania, przez organy administracji publicznej oraz przedsiębiorców, na potencjalne sytuacje kryzysowe.

Zaplanowane w planie szkolenia zajęcia zostały zrealizowane przez doświadczonych nauczycieli akademickich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ASzWoj oraz zaproszonych ekspertów z administracji publicznej. Za organizację kursu oraz jego realizację odpowiedzialny był jego kierownik dr hab. inż. Marian Kuliczkowski z Instytutu Bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj.

Uczestnicy szkolenia wysoko ocenili zarówno organizację kursu, jak i wiedzę teoretyczną oraz duże zaangażowanie wykładowców w realizacji części teoretycznej i praktycznej przedsięwzięcia.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał prodziekan ds. studenckich WBN ppłk dr Andrzej Soboń, który w towarzystwie przedstawicieli Departamentu Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Energii oraz kierownika kursu wręczył wszystkim jego uczestnikom świadectwa ukończenia kursu.

Przeprowadzone szkolenie wpisuje się w ofertę Instytutu bezpieczeństwa Państwa WBN ASzWoj obejmującą kształcenie pracowników komórek obronnych w administracji publicznej oraz przedsiębiorców  w ramach krótkoterminowych komercyjnych kursów obronnych. Zasady tryb kwalifikowania na kurs znajdują się na stronie internetowej ASzWoj.

opr. dr hab. inż. Marian Kuliczkowski

fot. Krzysztof Kowalski


wróć