MENU

Nowości wydawnicze ASzWoj: październik 2018

Redakcja: Tomasz JAŁOWIEC

LOGISTYKA W TEORII I PRAKTYCE NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI

Cena: 39,00 zł

Opis: Monografia jest wynikiem współpracy szerokiego grona osób koncentrujących swe badania na wymiarze obronnym i bezpieczeństwa współczesnej logistyki. W gronie zespołu autorskiego znalazły się zarówno osoby z dużym doświadczeniem badawczym, jak i młodzi adepci nauki. Szeroko zakrojona formuła prac pozwoliła ukazać z różnych perspektyw złożoność współczesnej logistyki funkcjonującej w ramach nauk o bezpieczeństwie i obronności. Taki też był cel powstania monografii, który został określony jako identyfikacja wielowymiarowego charakteru współczesnej logistyki w naukach o bezpieczeństwie i obronności.

 

 

 

 

 

 

Redakcja: Tomasz JAŁOWIEC

PROBLEMY WSPÓŁCZESNEJ LOGISTYKI W BADANIACH NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE I OBRONNOŚCI

Cena: 39,00 zł

Opis: Monografia jest wynikiem współpracy szerokiego grona osób koncentrujących swe badania na procesach logistycznych funkcjonujących w ramach systemów bezpieczeństwa i obronności państwa. W gronie zespołu autorskiego znalazły się zarówno osoby reprezentujące świat nauki, jak i przedstawiciele dowództw i instytucji tworzących te dwa systemy, niezwykle istotne z perspektywy państwa. Wieloautorska formuła pracy pozwoliła ukazać z różnych perspektyw wieloaspektowość problemów współczesnej logistyki, podejmowanych w ramach badań naukowych o bezpieczeństwie i obronności. Taki tez był cel powstania monografii, który został określony jako ukazanie różnorodności, złożoności oraz wielowymiarowości problemów logistycznych powiązanych z bezpieczeństwem i obronnością.

 

 

 

 

 

 

Autor: Maciej KAŹMIERCZAK

ZABEZPIECZENIE LOGISTYCZNE WOJSK KOMPONENTU LĄDOWEGO W OPERACJACH POŁĄCZONYCH NA TERENIE I POZA GRANICAMI KRAJU

Cena: 38,00 zł

Opis: Monografia jest opracowaniem, które stanowi swoją formą i treścią swoiste całościowe ujęcie aktualnej wiedzy związanej z zabezpieczeniem (wsparciem) logistycznym walczących wojsk w operacjach prowadzonych na obszarze RP i poza jego granicami.

Książka poszerza i pogłębia wiedzę z zakresu realizacji zadań zabezpieczenia logistycznego na rzecz walczących wojsk w operacjach prowadzonych w kraju, jak
i poza jego granicami. Szczególną cechą wydawnictwa jest bezpośrednia transformacja przeprowadzonych rozważań teoretycznych na grunt złożonych uwarunkowań rzeczywistego funkcjonowania podsystemów zabezpieczenia logistycznego wojsk.

 

 

 

 

 

Redakcja: Andrzej SOBOŃ

Anna ZYGO

PROWADZENIE BADAŃ JAKOŚCIOWYCH W SEKTORZE BEZPIECZEŃSTWA. MATERIAŁY DO ĆWICZEŃ DLA STUDENTÓW

Cena: 22,00 zł

Opis: Publikacja jest wyjątkową pozycją na rynku wydawniczym. Zawiera najciekawsze przykłady prób badań jakościowych, które rzadko realizowane są w polskim sektorze bezpieczeństwa. Jest dowodem ciekawości poznawczej młodych ludzi, którzy sami określili interesującą ich problematykę badawczą. Główną techniką prezentowaną w podręczniku są wywiady. Przeprowadzone zostały z żołnierzami zawodowymi, funkcjonariuszami innych służb mundurowych oraz pracownikami cywilnymi tych służb. Druga część publikacji wzbogacona została o pracę analizującą język przekazów medialnych. Kwestie podniesione w tej części podręcznika obejmują wybrane zależności i tendencje obecne w sektorze bezpieczeństwa, ich sposób prezentacji w mediach oraz świadomość społeczną ich istnienia.

 


wróć