MENU

POMORZE-18 rozpoczęte

17 września 2018 roku studenci Podyplomowych Studiów Operacyjno-Taktycznych (PSOT) Wydziału Wojskowego pod kierunkiem dr. inż. Rafała Chrupka, rozpoczęli podróż studyjną „POMORZE 2018”. 

Głównym celem podróży studyjnej, realizowanej w dniach 17-28.09.2018 r., będzie prowadzenie studium operacyjnego (wybranych elementów) Bałtyckiego Rejonu Operacyjnego w aspekcie prowadzenia obrony wybrzeża morskiego oraz przedsięwzięć zarządzania kryzysowego w różnych stanach funkcjonowania państwa.

W ramach ww. podróży studenci doskonalić będą umiejętności oceny obszaru nadmorskiego w celu poszerzenia wiedzy o właściwościach operacyjno-taktycznych wybrzeża morskiego w aspekcie hipotetycznych zagrożeń oraz prognozować charakter przyszłych działań w lądowej strefie obronie wybrzeża.

Ponadto, uczestnicy podejmą próbę sprecyzowania wniosków dotyczących operacyjnego przygotowania terenu w aspekcie przyszłych działań.

Pierwszego dnia Dziekan Wydziału Wojskowego, płk dr hab. Krzysztof Krakowski rozpoczął w Akademii Sztuki Wojennej podróż studyjną „POMORZE 2018”, następnie uczestnicy przegrupowali się do m. Gdańsk.

W dniu 18.09.2018 r. szkolenie studentów PSOT realizowane było na terenie obiektu infrastruktury krytycznej – Rafinerii Gdańskiej (Grupa Lotos S.A.). W czasie szkolenia słuchacze zostali zapoznani z podstawowymi informacjami na temat ochrony infrastruktury krytycznej oraz rolą i miejscem rafinerii w systemie bezpieczeństwa energetycznego państwa. W czasie pobytu na terenie obiektu opiekę merytoryczną sprawował Zastępca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Krzysztof Wojdon.

Kolejnym punktem programu było zwiedzanie Muzeum Westerplatte, które zostało opatrzone historycznym komentarzem przez Kierownika Oddziału Westerplatte Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Mariusza Wójtowicz-Pothorski. Studenci PSOT złożyli kwiaty na Cmentarzu Poległych Obrońców Westerplatte.


wróć