MENU

Kurs wstępny dla pierwszorocznych studentów ASzWoj

Drodzy Studenci,

Informujemy, że wraz z dniem 20 września 2018 roku na platformie edukacyjnej LMS ILIAS uruchomiony został  kurs wstępny dla studentów rozpoczynających studia na Akademii Sztuki Wojennej w roku 2018/2019. Informujemy zarazem, że wszyscy studenci są zobligowani do odbycia niniejszego kursu, w którego zakres wchodzą zagadnienia dotyczące korzystania z platformy ILIAS, BHP, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, pierwszej pomocy przedmedycznej, korzystania ze zbiorów bibliotecznych, a także warunków uczestnictwa w programie ERASMUS+.

Kurs wstępny zakończony jest krótkim testem mającym na celu podsumowanie zdobytej wiedzy, a certyfikat uzyskany po jego pozytywnym zaliczeniu należy niezwłocznie złożyć w sekretariacie swojego wydziału.

Aby zrealizować kurs wstępny należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

  1. W przeglądarce internetowej wpisz https://ilias.akademia.mil.pl (Warto w tym punkcie zaznaczyć, że najlepszą przeglądarką okazuje się MozillaFirefox).
  2. Z dostępnych platform wybierz „Platformę edukacyjną: WBN, WZiD, WWoj).
  3. W lewym, dolnym rogu znajduje się opcja „Rejestracja nowego konta”. Kliknij na nią i uzupełnij formularz rejestracyjny. Pamiętaj, że aby wypełnić formularz potrzebować będziesz swojego numeru indeksu, jeżeli go jeszcze nie znasz wpisz 1111, a po nadaniu numeru indeksu wpisz uzupełniając dane w zakładce profil osobisty.
  4. Po udanym zalogowaniu musisz odnaleźć kontener z „kursem wstępnym dla studentów pierwszego roku 2018”.
  5. Jako pierwszy zrealizuj moduł dotyczący „korzystania z platformy ILIAS”. Następnie, gdy opanujesz podstawy, zrealizuj dalszą część kursu.
  6. Po ukończeniu wszystkich modułów i wykonaniu testu kontrolnego, w kontenerze kursu pojawi się link z generujący certyfikat.

Kurs wstępny dla pierwszorocznych studentów Akademii można również odnaleźć pod adresem:

https://ilias.akademia.mil.pl/ilias.php?ref_id=10715&cmdClass=ilrepositorygui&cmdNode=dl&baseClass=ilRepositoryGUI

W razie wystąpienia problemów technicznych prosimy o kontakt mailowy pod adresem: Ilias@akademia.mil.pl


wróć