MENU

Obwieszczenie w sprawie konkursu w ramach programu "Grant Badawczy" - edycja 2018-2022

Na podstawie uchwały nr 39/2018 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 19.09.2018 r. Prorektor ds. naukowych z dniem 21.09.2018 r. ogłasza konkurs na uzyskanie finansowania realizacji projektów obejmujących badania naukowe zgodnie z warunkami określonymi w Regulaminie podziału, wydatkowania i rozliczania środków finansowych w ramach programu wsparcia badań podstawowych pn. „Grant Badawczy” w Akademii Sztuki Wojennej.

  1. Szczegółowe warunki konkursu oraz realizacji projektów określa wskazany powyżej Regulamin, który zostaje dołączony do niniejszego obwieszczenia (plik PDF). 
  2. Sposób składania wniosków na konkurs: wniosek musi zostać opracowany poprzez wypełnienie właściwymi treściami wzoru wniosku konkursowego stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Wypełniony wniosek musi zostać złożony w postaci wydrukowanego i podpisanego przez Głównego Wnioskodawcę oryginału dokumentu. Edytowalna wersja wzoru wniosku konkursowego (plik programu Microsoft Word) zostaje dołączona do niniejszego obwieszczenia.   
  3. Miejsce złożenia wniosku na konkurs: wniosek musi zostać dostarczony do Wydziału Naukowego i Zarządzania Projektami (budynek nr 55, piętro 3, pokój nr 411 – telefon kontaktowy 261-813-648).
  4. Termin złożenia wniosku na konkurs: wniosek musi zostać dostarczony do dnia 28.09.2018 r. (piątek) do godziny 15.30.
  5. Termin rozstrzygnięcia konkursu: komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs do dnia 09.10.2018 r. (wtorek) do godziny 15.30.

wróć