MENU

Obwieszczenie w sprawie konkursu na funkcję prorektora ds. naukowych

Do konkursu na funkcję prorektora ds. naukowych, może przystąpić nauczyciel akademicki:

  •  który w roku przeprowadzania konkursu nie ukończył sześćdziesiątego siódmego roku życia, a w przypadku osób posiadających tytuł profesora – siedemdziesiątego roku życia;
  •  jest zatrudniony w Akademii Sztuki Wojennej jako podstawowym miejscu pracy.


Ponadto:
 

  •  kandydatem na funkcję prorektora ds. naukowych może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskany w dziedzinie zgodnej z kierunkiem studiów prowadzonych w Akademii;


Zgłoszenia kandydatów na funkcję prorektora ds. naukowych przyjmowane będą do 25 września 2018 r. w Biurze Rektora ASzWoj (bud. 101 pok. 150) w formie pisemnej (decyduje data wpływu dokumentów) wraz z oświadczeniem kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie na funkcję prorektora ds. naukowych.


REKTOR-KOMENDANT
gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ


wróć