MENU

Obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia br. pod Pomnikiem Obrońców Radiostacji Komendy Głównej Armii Krajowej w Rembertowie, odbyły się uroczystości związane z 74. rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ceremonii uczestniczyła delegacja Akademii Sztuki Wojennej – prorektor ds. wojskowych płk dr hab. Dariusz Majchrzak oraz przedstawiciel Wydziału Wychowawczego mjr Sebastian Kostecki.

 

Obchody PW

 

Uroczystość rozpoczęła się w Godzinę „W” – zebrani minutą ciszy oddali hołd Powstańcom Warszawskim. Obchody objęły również odśpiewanie hymnu państwowego oraz wspólną modlitwę w intencji walczących. Przemówienie wygłosił Burmistrz Dzielnicy Rembertów Mieczysław Golónka.

 

Obchody PW

Obchody PW

 

Kluczowym momentem uroczystości było złożenie wieńców pod pomnikiem przez licznie przybyłe delegacje. Dzielnicowe obchody 74. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego zakończył koncert pieśni powstańczych w wykonaniu Orkiestry z ulicy Chmielnej. Organizatorem wydarzenia, jak co roku, był Urząd Dzielnicy Rembertów.

***

1 sierpnia 1944 roku o godz. 17.00 wybiła godzina "W" – rozpoczęło się Powstanie Warszawskie. Wystąpienie zbrojne, zorganizowane przez Armię Krajową, skierowane było przeciwko niemieckiemu okupantowi. Ponadto, Polakom zależało na objęciu władzy nad Warszawą przed wkroczeniem Armii Czerwonej. Miało to symbolicznie wzmocnić międzynarodową pozycję rządu RP na uchodźstwie i uniemożliwić ewentualną sowietyzację państwa.

Po stronie polskiej walczyło ok. 50 tys. powstańców Armii Krajowej. Stanowiło to przewagę liczebną w stosunku do sił niemieckich. Niestety, bardzo słabe uzbrojenie i brak pełnego wyszkolenia, nie pozwalał wykorzystywać tego potencjału. Sytuację utrudniało również zakonspirowanie magazynów broni, co umożliwiało użycie jedynie części posiadanych zasobów. Tymczasem Niemcy mieli w dyspozycji czołgi, samoloty, artylerię i miny.

Kolejnymi etapami Powstania były kolejno: walka o Wolę i Ochotę, obrona Starego Miasta, działania w Śródmieściu Południowym i na Mokotowie, starcia o dostęp do Wisły oraz walki na przedpolu Warszawy. Walki trwały przez 63 dni, przynosząc straty zarówno wojsk polskich, jak i ludności cywilnej. Łącznie zginęło 16 tys. żołnierzy i ok. 200 tys. cywili.

Decyzję o zawieszeniu broni podpisano 3 października 1944 roku w Ożarowie Mazowieckim. Na mocy porozumienia, ludność Warszawy musiała opuścić miasto, a żołnierze Armii Krajowej uzyskiwali status kombatantów.

Od pierwszych dni sierpnia Niemcy bombardowali miasto oraz wyburzali infrastrukturę. Po upadku Powstania przeprowadzono operację, w wyniku której zniszczono ok. 30% przedwojennej zabudowy lewobrzeżnej Warszawy, w tym wiele obiektów zabytkowych. Działaniom towarzyszyły liczne grabieże. Miasto było traktowane jako centrum oporu przeciwko niemieckiej okupacji.  

Spór o trafność decyzji o rozpoczęciu powstania trwa od 70 lat. Z pewnością, to jedno z kluczowych wydarzeń w najnowszej historii Polski. Wątpliwości nie jest poddawany heroizm walczących oraz ich patriotyczne postawy. Ponieważ jednak walczący mieli niewielkie szanse na wygraną z dużo lepiej uzbrojonym przeciwnikiem, kontrowersje budzą poniesione straty ludzkie i dewastacja stolicy.

Zobacz również:


wróć