MENU

Delegacja z Jakarty z wizytą w Akademii

8 sierpnia br. wizytę w Akademii Sztuki Wojennej złożyła delegacja z "The National Resilience Institute of the Republic of Indonesia", której przewodniczył kontradmirał E. Estu Prabowo. Dwudziestoosobową grupę stanowili pracownicy indonezyjskiego resortu obrony narodowej, policji oraz samorządów.

Spotkanie poprowadzili Prodziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, płk dr hab. Tomasz Jałowiec oraz Dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej, Luiza Sowińska. Obecni byli także: mjr Robert Rosa (WWoj), dr Cyprian Kozera (WBN), Marlena Blicharz i Sylwia Bykowska (BWZ). 

Podczas sesji informacyjnej zaprezentowana została historia i tradycje Akademii, jej struktura organizacyjna, a także zakres współpracy międzynarodowej. W sposób kompleksowy omówiono ofertę dydaktyczną poszczególnych wydziałów, co zaowocowało szczególnym zainteresowaniem gości oraz interesującą sesją Q&A. 


wróć