MENU

O wyzwaniach i rozwoju obrony powietrznej RP

Celem głównym konferencji było zdefiniowanie charakteru współczesnych zagrożeń powietrznych, określenie obecnych możliwości przeciwdziałania im przez system OP RP oraz zdefiniowanie zasadniczych obszarów jego rozwoju i organizacji po zakończeniu długofalowego programu modernizacji technicznej SZ RP.

Wyzwania Obrony Powietrznej_konferencja

Dyskusja prowadzona w ramach konferencji obejmowała następujące obszary problemowe:

  • zmiany w środowisku zagrożeń powietrznych;
  • osłona obiektów oraz ochrona i obrona granicy państwowej w przestrzeni powietrznej;
  • rozwój środków walki podsystemów rozpoznania oraz rażenia obrony powietrznej;
  • dowodzenie i kierowanie aktywnymi środkami walki w ramach zintegrowanego systemu OP.

Konferencję otworzył rektor-komendant ASzWoj gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz.

Wyzwania Obrony Powietrznej_konferencja

Wydarzenie naukowe spotkało się z dużym zainteresowaniem. Oprócz pracowników naukowych ASzWoj uczestniczyli w nim także przedstawiciele: Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Akademii Wojsk Lądowych, Akademii Marynarki Wojennej, Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Wojskowej Akademii Technicznej, Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, wojsk obrony przeciwlotniczej, wojsk lotniczych, wojsk radiotechnicznych, firm przemysłu obronnego oraz wielu innych instytucji związanych pośrednio lub bezpośrednio z problematyką obrony powietrznej.
 

fot. Jagoda Gawliczek/ASzWoj


wróć