MENU

Akademickie "Pacta Conventa"

6 grudnia br. – po raz pierwszy w historii – kierownictwo ASzWoj reprezentowane przez prorektora ds. studenckich prof. dr. hab. Jarosława Gryza,  przekazało studentom "Academici Pacta Conventa" – zebraną ofertę zajęć dodatkowych, z której studenci ASzWoj mogą korzystać w bieżącym roku akademickim.

W obszernym dokumencie znajduje się zbiór wszystkich zajęć dodatkowych, w tym aktywności naukowych, sportowych i hobbystycznych, z których mogą korzystać studenci naszej uczelni. Można w nim znaleźć rejestr organizacji studenckich i kół naukowych, spis sekcji i klubów sportowych, grup artystycznych i kreatywnych, a ponadto zestawienie oferty e-learningowej i językowej, oferowanych przez funkcjonujące w Akademii komórki organizacyjne. Z myślą o miłośnikach podróżowania znalazło się także zestawienie wszystkich możliwości praktyk, staży i wymiany semestralnej w ramach programu Erasmus +. Akademickie Pacta Conventa uzupełnia informacja na temat różnorodnych stypendiów, możliwych do uzyskania w naszej Alma Mater.

Profesor Gryz, pomysłodawca przedsięwzięcia wyjaśnia: - Akademickie Pacta Conventa – czyli „warunki uzgodnione” – to symboliczne podkreślenie tego, że władzom Akademii Sztuki Wojennej zależy na pełnym, zrównoważonym rozwoju naszych podopiecznych. To studenci wyjątkowej uczelni, w której można zdobyć certyfikat znajomości języka obcego uznawany przez NATO, spotkać się z żołnierzami i realnymi zadaniami wykonywanymi na rzecz obronnosci państwa, rozwinąć wiedzę i pasje, które być może zaowocują w póóźniejszym życiu zawodowym.

Dokument został parafowany przez prorektora ds. studenckich prof. dr. hab. Jarosława Gryza oraz przewodniczącego Uczelnianej Rady Samorządu Studentów, Kubę Gradusa, w obecności Samorządu Studenckiego i przedstawicieli studentów.
* * *

Zawartość „Akademici Pacta Conventa”:

 1. Inicjatywy Uczelnianej Rady Samorządu Studentów ASzWoj

2. Koła naukowe i organizacje studenckie

 • Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego
 • Koło Naukowe Studentów Logistyki
 • Lotnicze Koło Naukowe ASzWoj
 • International Student Network
 • Koło Naukowe Sił i Służb Specjalnych
 • Koło Naukowe Kryminalistyki i Kryminologii
 • Koło Naukowe „Obronni ASzWoj”
 • Jednostka Strzelecka 1313

3.  Biuro Karier - planowanie ściezki zawodowej

 • Oferty pracy
 • Warsztaty z rozwoju kompetencji społecznych

4. Zagraniczne oferty praktyk w ramach programu ERASMUS

5. Studencka wymiana zagraniczna w ramach uczelni partnerskich ERASMUS +

6. Szkolenia e-learningowe

7. Zajęcia sportowe i sekcje Akademickiego związku sportowego

8. Kształcenie językowe - w tym egzaminy wg normy STANAG 6001

9. Pomoc materialna

DLA STUDENTÓW:

 • Stypendium rektora dla najlepszych studentów
 • Stypendium socjalne
 • Stypendium specjalne
 • Zapomoga

DLA DOKTORANTÓW:

 • Stypendium rektora dla najlepszych doktorantów
 • Stypendium doktoranckie
 • Stypendium projakościowe
 • Stypendium socjalne
 • Stypendium specjalne
 • Zapomoga

10. Biblioteka Główna

11. Wydawnictwo i księgarnia


wróć