MENU

Eksperci o skutkach Brexitu

Organizatorom udało się w jednym miejscu zgromadzić najznakomitszych ekspertów i znawców tematyki międzynarodowej i spraw militarnych. W konferencji uczestniczyli ambasadorowie z Estonii, Stanów Zjednoczonych oraz attache obrony: Wielkiej Brytanii, Turcji, Szwecji, Rumunii, Japonii, Norwegii, Bułgarii, Francji i Niemiec. W przedsięwzięciu uczestniczyli również przedstawiciele Polskiej Grupy Zbrojeniowej, instytucji państwowych oraz rektorzy i dziekani uczelni krajowych i zagranicznych.

Przybyłych gości przywitał dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, płk nawig. dr hab. Bogdan Grenda. Prelegentami byli: płk Simon Blake, będący attaché obrony Wielkiej Brytanii, dr Małgorzata Bonikowska - prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz Pauli Järvenpää - dyplomata, wieloletni pracownik rządu fińskiego i członek Międzynarodowego Centrum Obrony i Bezpieczeństwa.

Prelegenci koncentrowali się wokół kwestii uruchomienia i zacieśniania stałej współpracy strukturalnej w dziedzinie obronności (Permanent Structured Cooperation – PESCO), a także wykorzystania grup batalionowych. Głębokiej refleksji zostały poddane zagadnienia przyszłych relacji na linii: Wielka Brytania - Unia Europejska - Sojusz Północnoatlantycki oraz problemu znalezienia nowej wizji dla rozwoju zdolności Unii Europejskiej już bez Zjednoczonego Królestwa.

Drugi panel dotyczył wydatków i następstw militarnych, a także kwestii nuklearnych i cybernetycznych. Wśród prelegentów znaleźli się Łukasz Kulesa – dyrektor Biura Badań (brytyjskiego think thanku European Leadership Network), dr Marcin Terlikowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Mirosław Janicki – dyrektor Departamentu Handlu Międzynarodowego z Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Dyskusję moderował prof. dr hab. Jarosław Gryz, prorektor ds. studenckich ASzWoj.

Tematy, które zostały poruszone podczas dyskusji to m.in.: stosunki wielo- i dwustronne z członkami UE po finalizacji wyjścia Wielkiej Brytanii ze struktur unijnych; zagrożenia i szanse dla poszczególnych krajów europejskich w obliczu szansy na zwiększenie współpracy polityczno-militarnej z Wielką Brytanią; potencjalne problemy wewnątrz Zjednoczonego Królestwa związane z dialogiem brytyjsko-szkockim; możliwości wzmocnienia współpracy norwesko-brytyjskiej; reakcja Rosji na Brexit i pogłębianie się kryzysu instytucji europejskich, a także wiele zagadnień specjalistycznych z zakresu współpracy przemysłu zbrojeniowego na różnych szczeblach integracji wewnątrz UE i na linii UE - Wielka Brytania.

Konferencję podsumował dziekan Wydziału, płk dr hab. Bogdan Grenda, zwracając uwagę na wielką rolę zagadnień i problemów, jakie poruszyli prelegenci. wyraził nadzieję, że spotkanie będzie inspiracją do podejmowania dalszych debat naukowych na temat przyszłości stanu obronności w Unii Europejskiej w szerokim kontekście bezpieczeństwa międzynarodowego.

 

* * *

Kierownik projektu: dr hab. Karolina J. Helnarska, prof. ASzWoj
Data realizacji projektu: grudzień 2017 -  grudzień 2018
Dotacja podmiotowa na zadanie z zakresu działalności upowszechniającej naukę – organizacja konferencji w latach 2017-2018 r., Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Decyzja nr 919/P-DUN/2017
Przyznana kwota dofinansowania: 42 854,00 zł

Zobacz również:


wróć