MENU

Przedstawiciele ASzWoj z wizytą w Centrum Szkolenia Straży Granicznej

Prorektora ds. wojskowych płk. dr. hab. Dariusza Majchrzaka, Szefa Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, płk. dr. Włodzimierza Wątora oraz Prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Wojskowego, płk. dr. hab. inż. Leszka Elaka gościł Komendant Centrum, płk SG Andrzej Prokopski.

Delegacja została zapoznana z zadaniami realizowanymi przez kętrzyński ośrodek szkolenia oraz bazą dydaktyczną i wyposażaniem Centrum. W prezentacji strategicznych obszarów szkoleniowych przedstawicielom Akademii towarzyszył Zastępca Komendanta Centrum Szkolenia SG, płk SG Mirosław Doroszkiewicz wraz z Kierownikiem Zakładu Granicznego płk. SG Markiem Zygowskim.

Strony omówiły możliwości rozwoju współpracy szkoleniowej pomiędzy Centrum Szkolenia Straży Granicznej a Akademią Sztuki Wojennej.


wróć