MENU

Inauguracja działalności Rady Programowej Kierunku Zarządzanie i Dowodzenie

15 grudnia br. odbyło się pierwsze, uroczyste spotkanie Rady Programowej Kierunku Zarządzanie i Dowodzenie. Spotkanie zainaugurował dziekan płk dr hab. Tadeusz Zieliński i prodziekan ds. naukowych dr hab. Marzena Piotrowska-Trybull.

Rada została powołana jako organ opiniodawczy i wspierający Instytut Zarządzania i Dowodzenia w zakresie tworzenia oferty kształcenia, współpracy naukowo-badawczej oraz działań promocyjnych na rzecz Wydziału.

- Państwa doświadczenie, zaangażowanie i spojrzenie na szeroko rozumiany rynek zewnętrzny, pozwoli nam stworzyć właściwy produkt w postaci programów kształcenia, a w konsekwencji lepiej przygotować naszych studentów do wymagań stawianych na rynku pracy – powiedział dziekan Zieliński.

W skład Rady Programowej wchodzą:

 • Prof. dr hab. Stanisław SIRKO (Przewodniczący)
 • Rady Prof. dr hab. Adam TOMASZEWSKI (V-ce przewodniczący)
 • Dr Marlena NIEMIEC (sekretarz Rady)
 • Prof. dr hab. Paweł CIEŚLAR
 • Dr Andrzej NOWAK
 • Dr Maria JABŁOŃSKA-WOŁOSZYN
 • Paweł KRASOWSKI (Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji)
 • Karol DYMANOWSKI (Departament Polityki Zbrojeniowej)
 • Piotr KISIEL (Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne S.A)
 • Beata BUKOWSKA (Inwenta sp.z o.o.)
 • Hanna MAZURKIEWICZ (Departament Budżetu, Logistyki i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej)

Pierwsze spotkanie miało zarówno charakter formalny – powołanie Rady i wręczenie nominacji – oraz merytoryczny – Rada dyskutowała bowiem na temat oczekiwań rynku pracy odnośnie kształcenia absolwentów Szkół Wyższych.


wróć