MENU

Stosunki międzypaństwowe na Bliskim Wschodzie – perspektywa izraelska

W dniu 17 kwietnia br. w Akademii Sztuki Wojennej gościł dr Lawrence Weinbaum, dyrektor Izraelskiej Rady ds. Stosunków Zagranicznych, z wykładem pt.: Stosunki międzypaństwowe na Bliskim Wschodzie z perspektywy izraelskiej. Rolę gospodarza tej wizyty pełnił płk prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski, prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj.

Wykład dr. L. Weinbauma miał na celu przybliżenie kwestii stosunków między państwami arabskimi i Izraelem, jak również ewolucji problematyki bezpieczeństwa i konfliktów w regionie Bliskiego Wschodu.

Wykładowi towarzyszyła ożywiona dyskusja moderowana przez ambasadora dr. hab. Krzysztofa Bojko, wykładowcę Wydziału Wojskowego ASzWoj, która skupiła się wokół kwestii konfliktu w Syrii oraz najnowszej historii Izraela.

Zamykając dyskusję, płk prof. dr hab. Grzegorz Sobolewski wręczył dr. L. Weinbaumowi podziękowania Rektora-Komendanta i zaprosił na kolejną wizytę i spotkanie ze społecznością ASzWoj.


wróć