MENU

Kolejne liceum pod patronatem ASzWoj

Z ramienia Akademii Sztuki Wojennej dokument podpisał prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Jarosław Gryz, z kolei w imieniu Zespołu Szkół nr 7 - dr Paweł Mirecki.

Głównym celem patronatu jest pogłębienie wiedzy uczniów klas mundurowych w zakresie historii, wiedzy o społeczeństwie, edukacji dla bezpieczeństwa oraz umiejętności efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie.

Patronat zakłada udostępnienie uczniom zasobów intelektualnych uczelni, dając możliwość uczestnictwa w wykładach, warsztatach, seminariach oraz forach dyskusyjnych organizowanych przez Akademię.


wróć