MENU

Kadra CSOPBMR ASzWoj na szkoleniu w Drawsku Pomorskim

W dniach 14-15 maja br. kadra dydaktyczna Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia uczestniczyła w metodycznych zajęciach pokazowych dotyczących organizowania i prowadzenia szkolenia z OBPMR na poziomie batalionu/dywizjonu przy wykorzystaniu Poligonowego ośrodka szkolenia z OPBMR SZ RP zlokalizowanego na obiektach CSWL Drawsko Pomorskie.

Celem zajęć, w których udział wzięli słuchacze kursów Specjalista OPBMR i Dowódców batalionów, było zapoznanie z elementami praktycznej realizacji przedsięwzięć OPBMR na szczeblu batalionu podczas wykonywania zadań bojowych w warunkach zagrożenia skażeniami i skażeń.

Ponadto, uczestnicy kursów zostali zapoznani z możliwościami szkolenia kompleksowego z OPBMR przy wykorzystaniu infrastruktury Poligonowego Ośrodka Szkolenia z OPBMR SZ RP.

Zobacz również:


wróć