MENU

Start ćwiczenia AIR SHIELD-18 w ASzWoj

W dniach 21-25 maja br. w Wydziale Wojskowym, przy współpracy z Centrum Symulacji i Komputerowych Gier Wojennych Akademii Sztuki Wojennej, prowadzone jest międzynarodowe ćwiczenie dowódczo-sztabowe na mapach pod kryptonimem AIR SHIELD-18.

Ćwiczenie AIR SHIELD jest jednym z głównych przedsięwzięć dydaktycznych Wydziału Wojskowego w obszarze funkcjonowania i użycia sił powietrznych w operacji. Celem ćwiczenia jest doskonalenie umiejętności i kompetencji niezbędnych w działaniu w wielonarodowych zespołach podczas rozwiązywania złożonych problemów taktycznych i operacyjnych w procesie planowania realizowanym w dowództwie komponentu powietrznego.

Ćwiczenie rozpoczął prorektor ds. wojskowych płk dr. hab. Dariusz Majchrzak. Nad przebiegiem ćwiczenia nadzór sprawuje kierownik ćwiczenia – płk dr. hab. Tadeusz Zieliński, kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału Wojskowego z Zakładu Działań Sił Powietrznych Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki oraz Zakładu Obrony Powietrznej Instytutu Wsparcia i Zabezpieczenia Działań, a także pracownicy naukowo-dydaktyczni Katedry Zarządzania Lotnictwem Cywilnym Wydziału Zarządzania i Dowodzenia.

Ze strony polskiej w ćwiczeniu biorą udział oficerowie grup Sił Powietrznych z Kursu Dowódców Batalionów oraz Wyższego Kursu Operacyjno-Sztabowego prowadzonych w Akademii Sztuki Wojennej, a także oficerowie z Centrum Operacji Powietrznych-Dowództwa Komponentu Powietrznego, Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwrakietowej DG RSZ, a także 3. Brygady Rakietowej OP.

Wśród zagranicznych uczestników są wykładowcy i studenci z Air Command and Staff College Uniwersytetu Sił Powietrznych w Maxwell AFB (USA), International Staff Officers Course Akademii Sił Zbrojnych w Liptowskim Mikulaszu (Słowacja), Air Command and Staff Course Akademii Litewskich Sił Zbrojnych w Wilnie (Litwa), Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu (Niemcy), Uniwersytetu Obrony w Brnie (Czechy) oraz Estońskiej Akademii Obrony z Tartu (Estonia).

Zobacz również:


wróć