MENU

Dyrektor WIM z wizytą w ASzWoj

21 maja br. w Akademii Sztuki Wojennej odbyło się spotkanie rektora-komendanta gen. bryg. dr. inż. Ryszarda Parafianowicza z Dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego gen. dyw. prof. dr. hab. n. med. Grzegorzem Gielerakiem.

W spotkaniu uczestniczyli również: prorektor ds. wojskowych ASzWoj płk dr hab. Dariusz Majchrzak, dziekan Wydziału Zarządzania i Dowodzenia płk dr hab. Tadeusz Zieliński, Dyrektor Instytutu Logistyki dr hab. inż. Stanisław Smyk oraz Kierownik Katedry Podstaw Logistyki ppłk dr inż. Krzysztof  Zadorożny.

Celem powyższego spotkania było omówienie możliwości i potrzeb dotyczących zorganizowania wspólnych przedsięwzięć dydaktycznych. Obie jednostki naukowe zadeklarowały chęć współpracy w zakresie organizacji studiów podyplomowych z obszaru wojskowej służby zdrowia, prowadzonych wspólnie przez Akademię Sztuki Wojennej oraz Wojskowy Instytut Medyczny.


wróć