MENU

Awanse w ASzWoj

Awanse otrzymali: ppłk Piotr Niewęgłowski, ppłk Jacek Milewski oraz ppłk Wojciech Turek. Generał Parafianowicz w imieniu wszystkich zebranych pogratulował oficerom objętych stanowisk i wyraził nadzieję, że dalsza służba w Akademii Sztuki Wojennej umożliwi rozwinięcie zdobytego dotychczas doświadczenia zawodowego.

Uroczystość zgromadziła przedstawicieli kadry dydaktycznej i pracowników Akademii Sztuki Wojennej, w tym współpracowników i kolegów bohaterów uroczystości. Na zakończenie złożono im podziękowania za służbę w uczelni, a także życzenia pomyślności w dalszej karierze zawodowej.


wróć