MENU

Zarządzanie kryzysowe w systemie bezpieczeństwa narodowego

Konferencję otworzył rektor-komendant ASzWoj, gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, a prorektor ds. dydaktycznych ASzWoj, płk prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski wprowadził zebranych w tematykę spotkania. Pierwszy wykład wygłosił minister Tomasz Zdzikot, który skupił się na problematyce cyberprzestrzeni oraz współczesnych wyzwaniach w zakresie jej obrony i bezpieczeństwa. Podkreślił, że dziś już nikt nie ma wątpliwości, iż cyberbezpieczeństwo stanowi ogromne wyzwanie. – Atak cybernetyczny jest szybki, asymetryczny, transgraniczny i w dużej mierze anonimowy. (…) Z tego powodu żaden kraj na świecie nie może ze stuprocentowa pewnością powiedzieć, że jest pewny swojego stanu pokoju. O wiele rozsądniej jest zakładać, że wszyscy znajdujemy się co najmniej w czasie kryzysu – konkludował minister Zdzikot. W pierwszym panelu dyskusyjnym głos zabrali również insp. dr Marek Fałdowski, Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, który zaprezentował działania podległej sobie instytucji na rzecz ochrony infrastruktury bezpieczeństwa państwa, oraz dr Krzysztof Malesa, Zastępca Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, który przedstawił wnioski płynące ze zobowiązań sojuszniczych RP, w kontekście ochrony infrastruktury krytycznej. – Sojusz Północnoatlantycki jest bardzo zainteresowany planowaniem cywilnym, czyli tzw. „odpornością” państw członkowskich na zagrożenia hybrydowe, kryzysowe, cywilne. Infrastruktura krytyczna jest otoczona naprawdę dużą uwagą – podkreślał dr Malesa.

Po części otwierającej, odbyły się jeszcze trzy panele dyskusyjne. W drugiej części poruszano organizacyjno-funkcjonalne aspekty ochrony infrastruktury bezpieczeństwa państwa, w trzeciej – współczesne zagrożenia infrastruktury bezpieczeństwa państwa, natomiast w czwartej omówiono siły i środki oraz koncepcje ochrony infrastruktury bezpieczeństwa państwa. Swoje wykłady i referaty przedstawili naukowcy m.in. z Akademii Sztuki Wojennej, Wojskowej Akademii Technicznej, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Straży Granicznej oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej. Obradom towarzyszyły żywe dyskusje, które przyczyniły się do zweryfikowania obecnego stanu wiedzy w przedmiotowym zakresie, stworzyły platformę współpracy i wymiany doświadczeń praktyków z przedstawicielami nauki, ale także niejednokrotnie zainspirowały do podejmowania nowych tematów i możliwych rozwiązań.

W trakcie konferencji miało również miejsce uroczyste wręczenie nagród fundacji „Promilitaria XXI” w konkursie „Lider Innowacji w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności 2018".

*  *   *


Konferencja jest inicjatywą wspólną Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej, Wydziału Inżynierii Bezpieczeństwa Cywilnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej, Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie.

Zobacz również:

► Galeria zdjęć z konferencji


wróć