MENU

Listy osób wstępnie zakwalifikowanych na studia I stopnia

Uwaga! Przypominamy, że wstępna kwalifikacja nie jest równoznaczna z przyjęciem na studia, lecz oznacza poprawne przejście procesu rekrutacji. Warunkiem przyjęcia jest dostarczenie kompletu wymaganych dokumentów!


Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie będzie traktowane jako rezygnacja ze studiów. Przyjmowane będą tylko dokumenty kompletne!

KIEDY NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY? (Pełny harmonogram w odnośnikach na dole strony)

Przyjmowanie i weryfikacja dokumentów od osób z listy zakwalifikowanych na studia: 16-20; 23-25 lipca 2018

JAKIE DOKUMENTY NALEŻY ZŁOŻYĆ? (Gotowa lista w plikach do pobrania)

  1. Podanie o przyjęcie na studia (wzór poniżej w "Plikach do pobrania")
  2. Ankieta osobowa (wzór poniżej w "Plikach do pobrania")
  3. Świadectwo dojrzałości lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę lub organizację International Baccalaureate Organization w Genewie oraz jego kserokopię
  4. Kserokopia dowodu osobistego
  5. Potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej na pokrycie kosztów związanych z przeprowadzeniem postępowania rekrutacyjnego
  6. 1 fotografia format legitymacyjny 35 x 45 mm.

GDZIE NALEŻY ZŁOŻYĆ DOKUMENTY? (Pełne informacje kontaktowe w odnośnikach na dole strony)

Uwaga! Wejście do punktów rekrutacyjnych za pobraniem przepustki w bloku nr 4 – Biuro Przepustek (MAPKA W PLIKACH DO POBRANIA NA DOLE STRONY)

  • Osoby wstępnie zakwalifikowane na kierunek: Administracja, Bezpieczeństwo informacyjne, Bezpieczeństwo narodowe, Bezpieczeństwo wewnętrzne, Bezpieczeństwo międzynarodowe i dyplomacja - składają dokumenty w bud. 25, pok. 79,
  • Osoby wstępnie zakwalifikowane na kierunek: Dowodzenie, Obronność - składają dokumenty w bud. 94, pok. 19,
  • Osoby wstępnie zakwalifikowane na kierunek: Logistyka, Lotnictwo, Zarządzanie i dowodzenie - składają dokumenty w bud. 94, pok. 17.

UWAGA! Nie ma możliwości przesłania dokumentów pocztą elektroniczną, tradycyjną bądź kurierem. Jeżeli nie możesz osobiście dostarczyć dokumentów, wyznacz pełnomocnika, który zrobi to w Twoim imieniu. Pamiętaj, że musi on posiadać komplet wymaganych dokumentów, w tym Twój dowód osobisty (lub kopię uwierzytelnioną przez notariusza).

Zobacz również:


wróć