MENU

Komunikat

KOMUNIKAT

 

w sprawie wyboru na funkcję Dziekana
Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej

 

W dniu 7 listopada 2018 r., zgodnie z § 46 statutu Akademii Sztuki Wojennej, przeprowadzony został konkurs na funkcję Dziekana
Wydziału Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej na kadencję do 30.09.2019 r.

 

Na funkcję Dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia wybrany został:

płk dr hab. Tomasz JAŁOWIEC

 

REKTOR-KOMENDANT

/-/ gen. bryg. dr inż. Ryszard PARAFIANOWICZ


wróć