MENU

Rozpoczęcie szkolenia w ramach WKO - 5.11.2018 r.

5 listopada br., w ramach Wyższych Kursów Obronnych, na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęło się szkolenie obronne grupy: dyrektorzy departamentów i kierownicy komórek organizacyjnych obsługujących Prezesa Rady Ministrów.

W trakcie szkolenia obronnego uczestnicy zapoznawani są przede wszystkim ze sposobem wywiązywania się z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa narodowego, jako jednej z podstawowych dziedzin funkcjonowania państwa, mającej na celu zapewnić nie tylko możliwość przetrwania, ale przede wszystkim umożliwić rozwój i swobodę realizacji interesów narodowych w konkretnym środowisku bezpieczeństwa.

Szkolenie otworzyli: prorektor ds. dydaktycznych Akademii Sztuki Wojennej, płk dr hab. inż. Leszek Elak, dziekan Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego, płk nawig. dr hab. inż. Bogdan Grenda oraz przedstawiciel Departamentu Strategii i Planowania Obronnego Ministerstwa Obrony Narodowej, płk dr Andrzej Wochna.


wróć