MENU

Listy osób przyjętych na studia podyplomowe w roku akademickim 2018/2019

Szanowni Państwo, poniżej, w plikach do pobrania, znajduje się lista osób przyjętych na studia podyplomowe Historia Służb Specjalnych.

Wykład inauguracyjny Instytutu Historii Wojskowości i Służb Specjalnych

18 października 2018 r. dr Konrad Paduszek wygłosi wykład zatytułowany Wywiad i kontrwywiad w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r.