MENU
07paź

"Kurs obrony przeciwrakietowej" (kod 8101117)

planowany do realizacji w dn. 14 – 18.10.2019 r. rozpocznie się w dn. 14.10.2019 r. o godz. 7.30 w sali nr 212 bud. nr 101 (Wydział Wojskowy).

Przed rozpoczęciem szkolenia należy zarejestrować konto na platformie LMS ILIAS, na stronie Wydziału Kształcenia na Odległość ASzWoj (

07paź

KURS "KIEROWANIE TERENOWYMI ORGANAMI ADMINISTRACJI WOJSKOWEJ SZCZEBLA WOJEWÓDZKIEGO SZTABU WOJSKOWEGO"

W Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Akademii Sztuki Wojennej, 7 października 2019 r., odbyła się uroczysta inauguracja kursu „Kierowanie terenowymi organami administracji wojskowej szczebla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego (WSzW)”.

04paź

"Kurs doskonalący żołnierzy zawodowych sekcji logistyki S-4 sztabu oddziału" (kod 8101092)

planowany do realizacji w dn. 07 – 25.10.2019 r. rozpocznie się w dn. 07.10.2019 r. o godz. 7.55 w sali nr 333 bud. nr 101.

04paź

Kurs doskonalący "Szkolenie specjalistyczne uzupełniające dla Pełnomocników (Zastępców Pełnomocników) do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych" (kod 8101055)

planowany do realizacji w dn. 07 – 11.10.2019 r. rozpocznie się w dn. 07.10.2019 r. o godz. 7.55 w sali nr 211 bud. nr 56.

04paź

Kurs doskonalący "Kierowanie terenowymi organami administracji wojskowej szczebla Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego" (kod 8031001)

planowany do realizacji w dn. 07.10 – 06.12.2019 r. rozpocznie się w dn. 07.10.2019 r. o godz. 7.55 w sali nr 118 bud. nr 56.

04paź

"Podstawowy kurs kadrowy dla oficerów" (kod 8101081)

planowany do realizacji w dn. 09.10 – 15.11.2019 r. rozpocznie się w dn. 09.10.2019 r. o godz. 7.55 w sali nr 121 bud. nr 56.

27wrz

Kurs taktyczny dla oficerów rezerwy sztabu batalionu zmechanizowanego (kod 9101014)

planowany do realizacji w dn. 07.10 – 05.12.2019 r. rozpocznie się w dn. 07.10.2019 r. o godz. 08.00 w bud. nr 56, w sali nr 114.

27wrz

Kurs taktyczny dla oficerów rezerwy sztabu batalionu ochrony (kod 9101015)

planowany do realizacji w dn. 07.10 – 05.12.2019 r. rozpocznie się w dn. 07.10.2019 r. o godz. 08.00 w bud. nr 56, w sali nr 115.

17wrz

Rozpoczęcie kursu przeszkolenia kadr rezerwy - doskonalenia SW: 38A01 (kod 9101012)

W dniu 17.09.2019 r. w Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Pionu Doskonalenia Kursowego Akademii Sztuki Wojennej odbyło się uroczyste rozpoczęcie "Kursu przeszkolenia kadr rezerwy - doskonalenia SW: 38A01". Dzień wcześniej, 16.09.2019 r., kursanci po sprawdzeniu stawiennictwa i...

10wrz

Rozpoczęcie "Kursu doskonalącego dla kandydatów na stanowiska służbowe występujące w terenowych organach administracji wojskowej zaszeregowane do stopnia etatowego porucznika" (kod 8101080).

W dniu 09.09.2019 r. rozpoczął się "Kurs doskonalący dla kandydatów na stanowiska służbowe

10wrz

Uff i po wakacjach ...

W dniu 02.09.2019 r., po przerwie dydaktycznej, w Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów Pionu Doskonalenia Kursowego Akademii Sztuki Wojennej rozpoczęto realizacje kursów doskonalących w ramach systemu doskonalenia zawodowego żołnierzy zawodowych służby czynnej SZ RP, żołnierzy rezerwy...

10wrz

Kurs przeszkolenia kadr rezerwy - doskonalenia SW: 38A01 (kod 9101012)

planowany do realizacji w dn. 16.09 – 15.10.2019 r. rozpocznie się w dn. 16.09.2019 r. o godz. 08.00 w bud. nr 56, w sali nr 116.

06cze

INFORMACJA O ZAKWATEROWANIU I WYŻYWIENIU ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH - SŁUCHACZY KURSÓW DOSKONALĄCYCH ORGANIZOWANYCH W CDKO

06cze

INSTRUKCJA REJESTRACJI I LOGOWANIA NA PLATFORMIE LMS ILIAS SŁUCHACZY KURSÓW DOSKONALĄCYCH ORGANIZOWANYCH W CDKO

18kwi

ZAKOŃCZENIE LEGII AKADEMICKIEJ

W Akademii Sztuki Wojennej, 18 kwietnia 2019 roku, odbyło się uroczyste zakończenie II edycji programu „Legii Akademickiej”. Ochotnicze szkolenie ukończyło 154 studentów.