MENU

Komendant Akademii Dowodzenia Bundeswehry z wizytą w Akademii Sztuki Wojennej

29 listopada 2018 r. rektor-komendant Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz wraz prorektorem ds. wojskowych płk. dr. hab. inż. Dariuszem Majchrzakiem przyjęli delegację z Akademii Dowodzenia Bundeswehry.

Gen. dyw. Oliverowi Kohlowi, komendantowi Akademii Dowodzenia Bundeswehry, towarzyszyli: adiutant kpt. mar. Conrad Dietel, Oficer Łącznikowy Bundeswehry ppłk dypl. Olaf Werner oraz ppłk Tobias Wetz.

Ze strony Akademii Sztuki Wojennej w spotkaniu uczestniczyli: prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Wojskowego płk dr hab. Maciej Marczyk, prodziekan ds. studenckich Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego ppłk dr inż. Andrzej Soboń, prodziekan ds. dydaktycznych Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ppłk dr inż. Dariusz Grala, dyrektor Biura Współpracy Zagranicznej Luiza Sowińska, ppłk dr inż. Mariusz Młynarczyk z Pionu Doskonalenia Kursowego oraz Marlena Blicharz z Biura Współpracy Zagranicznej. 

Program pobytu w ASzWoj obejmował wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia wojskowego i cywilnego, prowadzonych badań naukowych oraz partnerstw strategicznych na jakie ukierunkowują się obydwie instytucje.

Goście zostali zapoznani z ofertą dydaktyczną Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego oraz Wydziału Zarządzania i Dowodzenia, a także zadaniami Pionu Doskonalenia Kursowego, historią, tradycjami oraz aktualną działalnością Akademii Sztuki Wojennej. Szczególną uwagę poświęcono Wydziałowi Wojskowemu.

***

Od 1957 r. w Akademii Dowodzenia Bundeswehry, niem.  Führungsakademie der Bundeswehr, prowadzone są kursy przygotowujące personel wojskowy, niemiecki i zagraniczny, do objęcia wyższych stanowisk w NATO, UE i ONZ. Kursy w Akademii Dowodzenia Bundeswehry w Hamburgu realizuje stale około  600 uczestników, z których w przybliżeniu 100 to obcokrajowcy z około 50 krajów.

Każdego roku mury Akademii opuszcza ponad 3000 absolwentów różnego typu szkoleń. Dotychczas około 3000 zagranicznych oficerów z ponad 100 krajów i ponad 5000 niemieckich oficerów uczestniczyło w prestiżowych kursach Führungsakademie der Bundeswehr.                                                                                                                                                                                                                                                                                     


wróć