MENU

Delegacja chińskiego Uniwersytetu Obrony Narodowej w ASzWoj

31 października 2018 roku w Akademii Sztuki Wojennej miała miejsce wizyta przedstawicieli chińskiego Uniwersytetu Obrony Narodowej (National Defence University) pod przewodnictwem wiceprezydenta gen. dyw. Xie Weikuan. Gości powitał prorektor ds. wojskowych płk. dr. hab. Dariusza Majchrzak.

Chińska uczelnia wyraziła chęć pogłębienia współpracy dwustronnej. Dyskutowano o kliku kierunkach potencjalnej kooperacji. Stronie polskiej przekazano również zaproszenie do złożenia wizyty w siedzibie Uniwersytetu Obrony Narodowej w Pekinie.

Podczas spotkania  informacyjnego przedstawiony został szereg prezentacji, które przybliżyły delegacji charakter działalności uczelni, a także specyfikę funkcjonowania poszczególnych wydziałów i centrów.

W spotkaniu uczestniczył  oficer Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, płk Robert Gładysz, który omówił ogólne informacje na temat Sił Zbrojnych RP oraz struktury
i działalności SG WP.

Spotkanie zakończyło się sesją pytań i odpowiedzi.


wróć