MENU

Cyfrowe technologie uzależniające a bezpieczeństwo państwa

13 grudnia 2018 roku w Akademii Sztuki Wojennej odbyła się konferencja naukowa pt. Cyfrowe technologie uzależniające a bezpieczeństwo państwa.

Konferencję otworzył rektor-komendant gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, zaś słowo wprowadzenia wygłosił dr hab. Andrzej Zybertowicz, kierownik organizatora konferencji – Ośrodka Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej.

W konferencji udział wzięło ok. 75 uczestników, w tym sekretarz stanu Piotr Naimski – pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej, Maciej Kopeć – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej oraz dr Mirosław Sanek – Zastępca Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Reprezentowanych było ponad dwadzieścia instytucji centralnych, spółek Skarbu Państwa, firm zbrojeniowych, think tanków oraz firm z sektora IT. Wśród tych pierwszych znalazły się m.in. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowe Centrum Kryptologii, Centrum Analiz Strategicznych KPRM, Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych z Bydgoszczy, Najwyższa Izba Kontroli, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Instytut Łączności i Agencja Rozwoju Przemysłu.

Celem konferencji było upowszechnienie świadomości potencjalnych zagrożeń, jakie wiążą się z dynamicznym rozwojem cyfrowych technologii uzależniających (ang. addictive technologies) tj. technologii, w które ich twórcy – świadomie lub nie – wbudowali mechanizmy sprzyjające nałogowemu użytkowaniu po to, by w maksymalnym stopniu przyciągać (i monetyzować) uwagę użytkowników.

Uczestnicy konferencji koncentrowali się na zagrożeniach pod adresem bezpieczeństwa państwa i mających charakter systemowy. Zagrożenia te są coraz lepiej rozpoznawane na świecie; szereg krajów próbuje aktywnie się przed nimi bronić. I tak, m.in. w Niemczech i USA służby regularnie publikują komunikaty ostrzegające przed szczególnie ryzykownymi technologiami (np. w Niemczech zakazano szpiegujących smartwatchy); we Francji od początku br. wprowadzono regulacje dotyczące korzystania ze smartfonów w szkołach; w Wielkiej Brytanii testowane są rozwiązania mające ograniczyć dostęp dzieci i młodzieży do pornografii internetowej; Chiny i Rosja blokują obce i rozwijają własne media społecznościowe; w kilku krajach władze decydowały o okresowym zablokowaniu mediów społecznościowych celem powstrzymania konfliktów etnicznych.

Zarówno prelegenci, paneliści, jak i słuchacze dyskutowali, jakie środki powinna podejmować Polska, by radzić sobie z problemem cyfrowych technologii uzależniających. Wśród rekomendacji wymieniano m.in.:

  • potrzebę uregulowania (ograniczenia) korzystania z pewnego rodzaju aplikacji (np. fitnessowe) przez osoby pełniące wrażliwe funkcje społeczne (np. w służbach);
  • konieczność edukacji funkcjonariuszy publicznych (zwłaszcza VIP-ów) w zakresie identyfikacji cyberataków socjotechnicznych;
  • rozwiązania prawne, które będą sprzyjać wzmocnieniu przestrzeni pogłębionego i rzeczowego dyskursu publicznego (tj. mediów tradycyjnych), dziś drenowanych z dochodów przez internetowych gigantów.

wróć