MENU

Stosunki niemiecko-chińskie w dobie Inicjatywy Pasa i Szlaku

29 października br. w Akademii Sztuki Wojennej wystąpiła dr Joanna Ciesielska-Klikowska z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Otwarty wykład zatytułowany był Stosunki niemiecko-chińskie w dobie Inicjatywy Pasa i Szlaku. Dr Ciesielska-Klikowska nakreśliła historię stosunków ChRL-RFN, a dalej skupiła się przede wszystkim na obecnych relacjach gospodarczych tych państw.

W wykładzie wskazano na ścierające się wyzwania i korzyści wynikające ze współpracy Pekinu z Berlinem. Z gospodarczego punktu widzenia Chiny stały się obecnie najważniejszym partnerem handlowym Niemiec, a największa część chińskich inwestycji w Europie napływa właśnie do RFN.

Z politycznej perspektywy rząd niemiecki obawia się rosnących wpływów chińskich na Starym Kontynencie, w tym również tego, że mogą ona destabilizować spójność Unii Europejskiej. Dr Ciesielska-Klikowska wskazała m.in. na to, że z jednej strony część firm niemieckich jest otwarta na chińskie inwestycje, ale narastają też obawy, że przedsiębiorstwa ChRL mogą przejmować wiedzę o strategicznych technologiach.

Gość Akademii Sztuki Wojennej przedstawiła też jej przewidywania dalszego rozwoju stosunków Chin z Niemcami, zakładając, że mimo wyzwań ich gospodarcze relacje będą się rozwijać, a także przedstawiła możliwe implikacje tych procesów dla Polski. Spotkanie zorganizował Ośrodek Badań Azji Centrum Badań nad Bezpieczeństwem Akademii Sztuki Wojennej.

Opr: dr Krzysztof Iwanek


wróć