MENU

CBB już otwarte!

Utworzenie Centrum jest konsekwentnym realizowaniem planu. Cel tego działania to wyraźna zmiana programowa, jeśli chodzi o poziom naukowy i dydaktyczny uczelni. Wyzwaniem jest dla nas to, aby stworzyć najlepszy ośrodek – powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Wojciech Fałkowski, otwierając Centrum Badań nad Bezpieczeństwem w Akademii Obrony Narodowej.

Zebranych gości powitał rektor-komendant, płk dr inż. Ryszard Parafianowicz. W swoim wystąpieniu podkreślił radość z otwarcia placówki, wskazując na jego istotną rolę w budowaniu silnej pozycji uczelni.

Centrum Badań nad Bezpieczeństwem to instytucja analityczno-ekspercka, funkcjonująca z myślą o potrzebach organów Wojska Polskiego i instytucji państwa. Chcemy, by pierwsze analizy pojawiły się już jesienią – podkreślił minister Fałkowski. Jednocześnie pracownicy CBB będą prowadzili działalność dydaktyczną w Akademii.

W czasie uroczystości głos zabrali nowo powołani szefowie ośrodków, budujących strukturę organizacyjną Centrum: prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz, dr Jerzy Targalski oraz dr Krzysztof Iwanek. - Naszym potencjałem będzie umysł i kreatywność – powiedział prof. Zybertowicz.

W strukturze Centrum znalazły się: Ośrodek Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi, Ośrodek Badań Azji oraz Ośrodek Studiów Przestrzeni Postsowieckiej. Na zakończenie uroczystości odbyła się dyskusja dotycząca kierunków przyszłych badań.

Wśród gości byli: dyrektorzy departamentów Ministerstwa Obrony Narodowej, dyrektor Centralnego Archiwum Wojskowego, rektorzy-komendanci wojskowych uczelni wyższych, przedstawiciele uczelni cywilnych i środowisk eksperckich.


wróć