MENU

Dr Bartosiak o geostrategii

W czasie wykładu Bartosiak przybliżył swoją wizję zmian w środowisku bezpieczeństwa w najbliższych 25 latach. Wskazał na wzrost potęgi Chin jako główny bodziec, zmieniający strukturę systemu międzynarodowego. Powołując się na autorytet sekretarza obrony USA Ashtona Cartera, analizował niezadowolenie Chińczyków z ich pozycji na arenie międzynarodowej. – Ameryka posiada strukturalną przewagę np. ze względu na rolę dolara. Chińczycy muszą pracować dużo ciężej od Amerykanów, by pomnażać swój majątek – zauważył. 

Opisując możliwy rozwój sytuacji, Bartosiak położył nacisk na budowę chińskiego Nowego Jedwabnego Szlaku, który osłabiłby rolę Stanów Zjednoczonych. Wskazał również, jakie mogą być konsekwencje tego projektu dla Polski. Zdaniem Bartosiaka należy zweryfikować przekonanie o supremacji Zachodu oraz dokonać kalkulacji ryzyka wynikającego z następujących dynamicznie zmian geostrategicznych. 

Prelegent z dużym szacunkiem odnosił się do spuścizny polskiej geostrategii z XX wieku. Z niepokojem oceniał jednak współczesne podejście do tej problematyki. Bartosiak zauważył, że ze względu na swoje położenie i posiadane interesy, Amerykanie narzucają koncepcję wojny powietrzno-morskiej jako dominującego modelu potencjalnego starcia. Jego zdaniem polskie siły zbrojne powinny uwzględniać ten scenariusz. 

W czasie spotkania dr Bartosiak często odwoływał się do swojej książki "Pacyfik i Eurazja. O wojnie". To o nią był pytany w drugiej części spotkania, gdy głos zabierali również goście. Uczestników spotkania interesowała m.in. rola Rosji w nowym układzie sił. 

*  *  *


Jacek Bartosiak - ekspert do spraw geopolityki i strategii, nowoczesnej sztuki wojennej i wojny morskiej, ekspert Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego oraz Senior Fellow w Potomac Foundation w Waszyngtonie. 

Wykład w Akademii Sztuki Wojennej zainicjował cykl spotkań organizowanych przez Ośrodek Badań Azji Centrum Badań nad Bezpieczeństwem. Wydarzenie zorganizowano we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa Narodowego.

Zobacz również:


wróć