MENU

Zmiany geostrategiczne w Azji

Minister przywitał gości, a następnie przedstawił Centrum Badań nad Bezpieczeństwem ASzWoj – organizatora wydarzenia. Słowo wstępu wygłosił również dr Krzysztof Iwanek, kierownik Ośrodka Badań Azji CBB. 

Głównym tematem prezentacji i dyskusji były zmiany geostrategiczne w Azji i ich konsekwencje dla stosunków międzynarodowych zarówno w regionie, jak i na całym świecie. Prelegenci mówili m.in. o znaczeniu pogłębiania współpracy regionalnej w kontekście rosnącego wpływu Chin na arenie międzynarodowej czy o potencjalnych zmianach w azjatyckiej polityce zagranicznej wynikających z nadchodzącej prezydentury Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych. Tematem przewodnim konferencji było znaczenie chińskiego NJS jako inicjatywy gospodarczej lub strategii politycznej.

Dr Xue Li podkreślił, że NJS odzwierciedla zmieniający się status Chin na arenie międzynarodowej. Chiński rozwój gospodarczy, nowy kontekst geopolityczny oraz osobowość przewodniczącego Xi Jinpinga to trzy elementy, które pozwoliły na krystalizację tego projektu. NJS to według dr. Xue odzwierciedlenie chińskiej dyplomacji, która koncentruje się na współpracy z państwami sąsiadującymi z Chinami, aby osiągnąć długofalowy cel, czyli status odpowiedzialnego mocarstwa regionalnego. Inni prelegenci (m.in. dr Pavlićević i Turcsanyi) przedstawili obecny stan chińskich inwestycji związanych z NJS w Europie Środkowo-Wschodniej oraz ich polityczne znaczenie, jak np. problem deficytu handlowego pomiędzy krajami regionu a Chinami czy znaczenie Unii Europejskiej w relacjach między Pekinem a Europą Środkowo-Wschodnią.

Tematy takie jak relacje Chin z Turcją, Iranem i Pakistanem zostały również poruszone podczas spotkania, głównie w kontekście bezpieczeństwa energetycznego Chin oraz problemów związanych z globalną walką z terroryzmem. Wśród konkluzji znalazły się m.in. stwierdzenia, że sukces inicjatywy NJS zależy w dużej mierze od zaangażowania krajów zainteresowanych projektem, jako że Chiny nie chcą narzucać form współpracy, ale są jednocześnie otwarte na propozycje, które wykorzystają zarówno chińskie możliwości kapitałowe i know-how, jak i lokalne uwarunkowania gospodarcze krajów zainteresowanych współpracą.

Prezentacjom przysłuchiwali się przedstawiciele licznych instytucji związanych z bezpieczeństwem i obronnością. Nie zabrakło prorektora ds. wojskowych ASzWoj płk. dr. hab. inż. Dariusza Majchrzaka oraz szefa Centrum Badań nad Bezpieczeństwem płk. dr. Krzysztofa Ostrowskiego. Obecni byli także dyrektor Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON płk Robert Kurowski oraz zastępca Dowódcy Generalnego RSZ gen. dyw. Jan Śliwka. 


wróć