MENU

Projekty infrastrukturalne w regionie Trójmorza

Słabość obecnie istniejącej infrastruktury wymaga znaczących nakładów inwestycyjnych, a niekiedy także gradacji priorytetowych połączeń. Ich stopniowa realizacja pozwoli jednak na uzupełnienie licznych szlaków Wschód-Zachód, komunikacyjnymi korytarzami Północ-Południe, łączącymi baseny Morza Śródziemnego, Czarnego oraz Bałtyckiego.


wróć