MENU

Konferencja: Suwerenność cyfrowa a bezpieczeństwo narodowe

Konferencja odbyła się w dniu 7 grudnia 2017 roku w budynku biblioteki Akademii Sztuki Wojennej. Wydarzenie oficjalnymi patronatami objęły Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Rozwoju. Konferencję otworzył Rektor-Komendant ASzWoj gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz, wskazując, że wpisuje się ona w serię konferencji tematycznych cyklicznie organizowanych na Akademii.

Dyskusja została podzielona na trzy panele:

Panel I: Znaczenie własnego sektora IT dla bezpieczeństwa Polski.
Panel II: Identyfikacja szans i strategie rozwoju dla RP.
Panel III: Bezpieczeństwo kulturowe a groźba neokolonializmu cyfrowego.

W ostatnim z nich uczestniczył podsekretarz stanu MON dr Dominik Smyrgała.

Konferencja miała charakter zamknięty i odbyła się w formule Chatham House. Wzięło w niej udział ponad siedemdziesiąt osób. Wśród nich znalazło się wielu wysokich urzędników administracji publicznej, przedstawicieli służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa, reprezentantów świata akademickiego, mediów specjalistycznych oraz menadżerów firm z branży IT.

Obrady były prowadzone wokół motywów zasygnalizowanych w tekście przewodnim przygotowanym przez kierownika Ośrodka Studiów nad Wyzwaniami Cywilizacyjnymi Andrzeja Zybertowicza.


wróć