MENU

Znak graficzny

Logotyp Centrum stanowi tarcza akademicka, na której umieszczono trzy symbole związane z działalnością Centrum
i funkcjonującymi we współczesnym świecie zagrożeniami:

– od lewej strony symbol promieniowania jonizującego;

– następnie  międzynarodowy symbol zagrożenia biologicznego;

– poniżej skrzyżowane kolby symbolizujące skażenie chemiczne.

W górnej części znaku umieszczono logotyp Akademii Szuki Wojennej, podkreślając fakt funkcjonowania CSOPBMR w strukturach Uczelni.

Dwukolorowe biało-czerwone wypełnienie tarczy symbolizuje narodowy charakter Centrum Szkolenia OPBMR w SZ RP.

Symbolizujący środowisko naturalne kolor niebieski umieszczono w pasie okalającym tarczę i oddzielającym znak Akademii Sztuki Wojennej od pozostałych symboli. Ponadto, w kolorze tym wpisano skrót pełnej nazwy Centrum.