MENU
13lis

SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W dniach 07-09.11.2018 r. przedstawiciel CSOPBMR w SZ brał udział w szkoleniu specjalistów zarządzania kryzysowego

15paź

UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELA CSOPBMR W KONFERENCJI PROJEKTU "ENOTICE"

Konferencja podsumowująca projekt eNOTICE połączona była z ćwiczeniem neutralizacji improwizowanych ładunków wybuchowych elaborowanych środkami chemicznymi, biologicznymi i radiologicznymi.

05paź

Udział przedstawiciela Centrum w ćwiczeniu TOXIC TRIP 2018

W dniu 2 października 2018 r. przedstawiciel Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP uczestniczył w międzynarodowym ćwiczeniu wojsk chemicznych pod kryptonimem TOXIC TRIP 2018, odbywających się na terenie 43. Oksywskiej Bazy Lotnictwa Morskiego.

04wrz

Konferencja Innovation for Crisis Management (I4CM)

W dniach 03-04.09 br. przedstawiciel Centrum uczestniczył w międzynarodowej konferencji Innovation for Crisis Management (I4CM), która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik.

22cze

Ćwiczenie "BIO-GARDEN"

W dniach 18-21.06 br. przedstawiciel Centrum uczestniczył w międzynarodowym ćwiczeniu „BIO-GARDEN” przeprowadzonym w obiektach belgijskich sił zbrojnych w kompleksie Peutie (Vilvoorde).

16maj

Kadra CSOPBMR ASzWoj na szkoleniu w Drawsku Pomorskim

W dniach 14-15 maja br. kadra dydaktyczna Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia uczestniczyła w metodycznych zajęciach pokazowych.

12kwi

Podróż studyjna do KSOP Różan

Uczestnicy Kursu Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi, wzięli udział w podróży studyjnej do jedynego w Polsce Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w miejscowości RÓŻAN.

27mar

Kurs doskonalący dla szefów (oficerów) OPBMR

W dniach 19-30 marca 2018 r. odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego dla szefów (oficerów) OPBMR.

09mar

Zakończenie kursu bezpieczeństwa ekologicznego

W dniach 5-9 marca 2018 r. odbyła się kolejna edycja kursu bezpieczeństwa ekologicznego, cyklicznego przedsięwzięcia organizowanego przez Akademię Sztuki Wojennej i Departament Infrastruktury MON.

20lut

Szkolenie kadry Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

13lut

Zajęcia w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii

W dniach 13-14 lutego 2018 r. uczestnicy „Kursu inspektorów ochrony radiologicznej IOR-1”, odbywającego się w Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w pracowni izotopowej Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii.

12lut

Kolejna edycja „Kursu dla operatorów Systemu Informatycznego PROMIEŃ”

W dniu 12.02 br. rozpoczęła się kolejna edycja „Kursu dla operatorów Systemu Informatycznego PROMIEŃ”.

31sty

Ćwiczenie w Nimes

W dniach 28-31.01 br. przedstawiciel Centrum uczestniczył w ćwiczeniu realizowanym w szpitalu akademickim w Nimes w ramach projektu "European Network Of CBRN TraIning CEnters Coordination and suport action" (eNOTICE).

19sty

Wizyta w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń

W dniu 19.01.2018 r. uczestnicy kursu doskonalącego dla kierowniczej kadry OAS wzięli udział w podróży studyjnej do Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń.

14gru

Ćwiczenie w Gurcy-le-Châtel

W dniach 12-14.12 przedstawiciel Centrum uczestniczył w ćwiczeniu realizowanym na obiektach szkoleniowych 77 Oddziału Francuskiej Straży Pożarnej w Gurcy-le-Châtel.

11gru

Przedstawiciele ASzWoj z wizytą w Centrum Szkolenia Straży Granicznej

5 grudnia 2017 r. z roboczą wizytą w Centrum Szkolenia Straży Granicznej przebywała delegacja Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

30lis

Podróż studyjna do Nadleśnictwa Drewnica

W dniu 30 listopada uczestnicy „Kursu analizy zagrożeń pożarowych lasów” uczestniczyli w podróży studyjnej do Nadleśnictwa Drewnica.

23lis

Zajęcia z OPBMR dla przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Przedstawiciele MRiRW

W dniach 23 i 24 listopada 2017 w CSOPBMR gościli przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

25paź

Realizacja zadań przez Wojska Chemiczne w nowych uwarunkowaniach

W dniach 25-26 października 2017 r. w Akademii Sztuki Wojennej odbyły się warsztaty zorganizowane przez Zarząd Obrony przed Bronią Masowego Rażenia Inspektoratu RW DGRSZ i CSOPBMR.

24paź

Biuletyn CSOPBMR październik 2017

W ramach działalności służbowej specjaliści Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia opracowali kolejny numer biuletynu informacyjnego.

13paź

Wpis do rejestru Państwowej Agencji Atomistyki

Akademia Sztuki Wojennej (Centrum Szkolenia OPBMR) w październiku br. uzyskała wpis do rejestru jednostek organizacyjnych uprawnionych przez Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki do prowadzenia szkoleń dla inspektorów ochrony radiologicznej typu IOR-1.

13paź

CSOPBMR w ćwiczeniu „BŁYSK-17”

W dniach 10-12 października 2017 r. przedstawiciel Centrum uczestniczył w ćwiczeniu Systemu Wykrywania Skażeń (SWS) Sił Zbrojnych RP pk. „BŁYSK-17”, którego głównym celem było zgranie ogniw analitycznych SWS.

19wrz

Wykład w LI Liceum Ogólnokształcącym

W dniu 19.09.2017 r. przedstawiciel Centrum Szkolenia OPBMR przeprowadził wykład z uczniami klasy wojskowej w rembertowskim LI Liceum Ogólnokształcącym im. Tadeusza Kościuszki.

06wrz

Kurs oficerów rezerwy OPBMR

4 września 2017 r., w Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, rozpoczęła się kolejna edycja kursu oficerów rezerwy OPBMR dowództw i sztabów batalionów chemicznych.

26cze

Kurs dla operatorów Systemu Informatycznego PROMIEŃ

26 czerwca 2017 r. rozpoczęła się ostatnia w tym roku akademickim edycja kursu dla operatorów Systemu Informatycznego PROMIEŃ.

07cze

CSOPBMR częścią ćwiczenia "PIERŚCIEŃ-17"

W trwającym do 9 czerwca ćwiczeniu pk. PIERŚCIEŃ-17 oprócz zagadnień szkoleniowych z taktyki czy dowodzenia istotną rolę odgrywają rodzaje wojsk, wspierające i zabezpieczające działania bojowe, w tym Wojska Chemiczne.

06cze

Święto Wojsk Chemicznych

W dniu 06.06.2017 r. przedstawiciele Centrum Szkolenia OPBMR wzięli udział w centralnych obchodach Święta Wojsk Chemicznych.

02cze

Obrona przed bronią masowego rażenia w działaniach taktycznych (brygada, dywizja)

Podręcznik prezentuje prakseologiczne ujęcie pracy szefa Wojsk Chemicznych brygady/ZT w aspekcie jego funkcji doradczej dowódcy w czasie cyklu decyzyjnego oraz koordynatora użycia specjalistycznych pododdziałów WChem, celem wparcia pododdziałów rodzajów wojsk w realizacji zadań w warunkach skażeń.

23maj

XXII Ogólnopolskie Forum Ratownictwa

W dniu 23 maja br. przedstawiciel CSOPBMR uczestniczył w XXII Ogólnopolskim Forum Ratownictwa w Inowrocławiu.

18maj

Kadra CSOPBMR w Drawsku Pomorskim

W dniach 15-16 maja kadra dydaktyczna Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia uczestniczyła w zajęciach instruktażowo-metodycznych i pokazach sprzętu przeprowadzonych w ramach corocznego Zgrupowania Wojsk Chemicznych w OSPWL Drawsko Pomorskie.

12