MENU
28mar

Szkolenie w 6 Batalionie Chemicznym Sił Powietrznych

W dniach 25-26 marca 2019 r. słuchacze kursu Przygotowanie kandydatów na stanowiska służbowe szefów (specjalistów) OPBMR występujących w strukturach SZ RP wzięli udział w podróży studyjnej do 6 Batalionu Chemicznego Sił Powietrznych w Śremie. Dwudniowa podróż studyjna była kolejnym...

16maj

Kurs oficerów rezerwy batalionów chemicznych

14 czerwca br. rozpoczęła się kolejna edycja kursu oficerów rezerwy OPBMR. Poza przypomnieniem taktyki działania wojsk chemicznych, cyklu decyzyjnego procesu dowodzenia w ujęciu roli i zadań realizowanych przez osoby funkcyjne i komórki stanowiska dowodzenia batalionu chemicznego,...

23kwi

Udział przedstawiciela Centrum w międzynarodowych warsztatach "CBRNE Detection & Protection"

W czwartek, 18 kwietnia br., na zaproszenie dyrektora Instytutu Optoelektroniki (IOE) WAT, przedstawiciel Centrum uczestniczył w międzynarodowych warsztatach „CBRNE Detection & Protection”. Osiągnięcia uznanych na świecie ośrodków badawczych, takich jak: Netherlands Forcensic Institute,...

15kwi

Kurs dla cywilnych operatorów systemu informacyjnego PROMIEŃ

W piątek, 12 kwietnia zakończył się kurs dla cywilnych operatorów systemu informatycznego PROMIEŃ. 14 słuchaczy zdobyło i podnosiło swoje umiejętności w zakresie zautomatyzowanych procedur przetwarzania i wymiany danych o skażeniach.

15kwi

Udział przedstawiciela CSOPBMR w inauguracji projektu BULLSEYE

W środę, 10 kwietnia br. przedstawiciel CSOPBMR w imieniu międzynarodowego Konsorcjum realizującego projekt eNOTICE prezentował jego założenia i osiągnięcia w ramach konferencji inaugurującej nowy projekt z obszaru obrony przed bronią masowego rażenia pk. BULLSEYE.

18mar

Wizyta uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących

15 marca br. Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w ramach realizowanej działalności dydaktycznej zorganizowało zajęcia dla uczniów przybyłych z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach. W ramach wizyty uczniowie wzięli udział w szkoleniu, którego tematyka...

05mar

Udział przedstawiciela CSOPBMR w spotkaniu konsorcjum realizującego projekt eNOTICE

W dniach 26 lutego – 1 marca 2019 r. przedstawiciel Centrum Szkolenia OPBMR w SZ RP uczestniczył w spotkaniu członków konsorcjum realizującego projekt eNOTICE, które odbyło się w Centrum Doskonałości OPBMR NATO w Vyskov (Czechy). Celem projektu jest budowanie relacji między cywilnymi i...

05mar

Szkolenie w 5. Tarnogórskim Pułku Chemicznym

W dniach 25-27 lutego 2019 r. słuchacze kursu "Przygotowanie kandydatów na stanowiska służbowe szefów (specjalistów) OPBMR" występujących w strukturach SZ RP wzięli udział w podróży studyjnej do 5. Tarnogórskiego Pułku Chemicznego im. gen. broni Leona Berbeckiego, gdzie zapoznani...

23sty

Roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa kierowniczej kadry Wojsk Chemicznych Sił Zbrojnych RP.

W dniach 22-23 stycznia br., po raz kolejny w Akademii Sztuki Wojennej odbyła się roczna odprawa rozliczeniowo-zadaniowa kierowniczej kadry Wojsk Chemicznych Sił Zbrojnych RP. Odprawie przewodniczył szef Zarządu Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia Inspektoratu Rodzajów Wojsk DG RSZ....

21sty

Podróż studyjna do Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń

18 stycznia 2019 r. słuchacze kursu doskonalącego dla kierowniczej kadry Ośrodków Analizy Skażeń uczestniczyli w podróży studyjnej do Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń, gdzie zapoznali się ze strukturą i zadaniami realizowanymi przez ośrodek oraz procedurami obowiązującymi na...

16sty

Kurs "Podstawy ochrony przed czynnikami CBRN w obronie cywilnej"

Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP (CSOPBMR) przygotowało ofertę kolejnego kursu dedykowanego dla specjalistów zajmujących się problematyką zagrożeń CBRN w zarządzaniu kryzysowym na wszystkich szczeblach podziału administracyjnego państwa. Celem kursu jest...

07sty

Kurs doskonalenie dowództwa grupy zadaniowej OPBMR Sił Odpowiedzi NATO

 W Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia,7 stycznia br., rozpoczęło się szkolenie oficerów i podoficerów z korpusu osobowego Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, w ramach „Kursu doskonalenie dowództwa i sztabu grupy zadaniowej OPBMR Sił Odpowiedzi NATO”. Celem...

14gru

Kolejna edycja Kursu dla wojskowych operatorów SI PROMIEŃ

W dniach 03-14.12 odbyła się ostatnia w 2018 roku edycja Kursu dla operatorów Systemu Informatycznego PROMIEŃ, skierowana do żołnierzy zawodowych. Była to kolejna edycja kursu, której uczestnicy ćwiczyli prognozowanie sytuacji skażeń przy użyciu SI PROMIEŃ według znowelizowanego...

05gru

Kurs doskonalący "Dowodzenie w warunkach zagrożeń CBRN na poziomie operacyjno-taktycznym"

W Centrum Szkolenia OPBMR trwa tygodniowy kurs doskonalący „Dowodzenie w warunkach zagrożeń CBRN na poziomie operacyjno-taktycznym”. Tematyka zajęć obejmuje praktyczne aspekty planowania, organizowania i prowadzenia działań bojowych w warunkach zagrożenia skażeniami i...

13lis

SZKOLENIE DLA SPECJALISTÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

W dniach 07-09.11.2018 r. przedstawiciel CSOPBMR w SZ brał udział w szkoleniu specjalistów zarządzania kryzysowego

15paź

UDZIAŁ PRZEDSTAWICIELA CSOPBMR W KONFERENCJI PROJEKTU "ENOTICE"

Konferencja podsumowująca projekt eNOTICE połączona była z ćwiczeniem neutralizacji improwizowanych ładunków wybuchowych elaborowanych środkami chemicznymi, biologicznymi i radiologicznymi.

05paź

Udział przedstawiciela Centrum w ćwiczeniu TOXIC TRIP 2018

W dniu 2 października 2018 r. przedstawiciel Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP uczestniczył w międzynarodowym ćwiczeniu wojsk chemicznych pod kryptonimem TOXIC TRIP 2018, odbywających się na terenie 43. Oksywskiej Bazy Lotnictwa Morskiego.

04wrz

Konferencja Innovation for Crisis Management (I4CM)

W dniach 03-04.09 br. przedstawiciel Centrum uczestniczył w międzynarodowej konferencji Innovation for Crisis Management (I4CM), która odbyła się w Centrum Nauki Kopernik.

22cze

Ćwiczenie "BIO-GARDEN"

W dniach 18-21.06 br. przedstawiciel Centrum uczestniczył w międzynarodowym ćwiczeniu „BIO-GARDEN” przeprowadzonym w obiektach belgijskich sił zbrojnych w kompleksie Peutie (Vilvoorde).

16maj

Kadra CSOPBMR ASzWoj na szkoleniu w Drawsku Pomorskim

W dniach 14-15 maja br. kadra dydaktyczna Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia uczestniczyła w metodycznych zajęciach pokazowych.

12kwi

Podróż studyjna do KSOP Różan

Uczestnicy Kursu Gospodarki Odpadami Niebezpiecznymi, wzięli udział w podróży studyjnej do jedynego w Polsce Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych (KSOP) w miejscowości RÓŻAN.

27mar

Kurs doskonalący dla szefów (oficerów) OPBMR

W dniach 19-30 marca 2018 r. odbyła się kolejna edycja kursu doskonalącego dla szefów (oficerów) OPBMR.

09mar

Zakończenie kursu bezpieczeństwa ekologicznego

W dniach 5-9 marca 2018 r. odbyła się kolejna edycja kursu bezpieczeństwa ekologicznego, cyklicznego przedsięwzięcia organizowanego przez Akademię Sztuki Wojennej i Departament Infrastruktury MON.

20lut

Szkolenie kadry Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

13lut

Zajęcia w Wojskowym Instytucie Chemii i Radiometrii

W dniach 13-14 lutego 2018 r. uczestnicy „Kursu inspektorów ochrony radiologicznej IOR-1”, odbywającego się w Centrum Szkolenia Obrony Przed Bronią Masowego Rażenia, uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w pracowni izotopowej Wojskowego Instytutu Chemii i Radiometrii.

12lut

Kolejna edycja „Kursu dla operatorów Systemu Informatycznego PROMIEŃ”

W dniu 12.02 br. rozpoczęła się kolejna edycja „Kursu dla operatorów Systemu Informatycznego PROMIEŃ”.

31sty

Ćwiczenie w Nimes

W dniach 28-31.01 br. przedstawiciel Centrum uczestniczył w ćwiczeniu realizowanym w szpitalu akademickim w Nimes w ramach projektu "European Network Of CBRN TraIning CEnters Coordination and suport action" (eNOTICE).

19sty

Wizyta w Centralnym Ośrodku Analizy Skażeń

W dniu 19.01.2018 r. uczestnicy kursu doskonalącego dla kierowniczej kadry OAS wzięli udział w podróży studyjnej do Centralnego Ośrodka Analizy Skażeń.

14gru

Ćwiczenie w Gurcy-le-Châtel

W dniach 12-14.12 przedstawiciel Centrum uczestniczył w ćwiczeniu realizowanym na obiektach szkoleniowych 77 Oddziału Francuskiej Straży Pożarnej w Gurcy-le-Châtel.

11gru

Przedstawiciele ASzWoj z wizytą w Centrum Szkolenia Straży Granicznej

5 grudnia 2017 r. z roboczą wizytą w Centrum Szkolenia Straży Granicznej przebywała delegacja Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie.

12