MENU

Zakończenie kolejnego kursu w CDKO

W Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów, Pionu Doskonalenia Kursowego, 8 lutego br., odbyło się uroczyste zakończenie kursu doskonalącego „Metodyka przygotowania i prowadzenia ćwiczeń oraz treningów sztabowych w TOAW”.

Uroczystego zakończenia kursu dokonał Szef Zarządu Organizacji i Uzupełnień – P1 SG WP – płk Roman Kopka oraz Szef Centrum Doskonalenia Kursowego Oficerów – płk dr inż. Waldemar Łydka, którzy złożyli słuchaczom gratulacje z okazji ukończenia kursu z wysokimi wynikami oraz wręczyli świadectwa. Z ramienia Wydziału Wojskowego w uroczystości uczestniczył kierownik Zakładu Dydaktyki Wojskowej – ppłk dr inż. Zbigniew Leśniewski.

W kursie uczestniczyli oficerowie pełniący służbę w Terenowych Organach Administracji Wojskowej (TOAW) zajmujący się szkoleniem żołnierzy i pracowników wojska. Uczestnicy zajęć uzyskali ogólną wiedzę oraz umiejętności w zakresie metodyki przygotowania, prowadzenia, analizy, oceny i omówienia ćwiczeń. Poznali proces przygotowania oraz procedury organizowania i prowadzenia ćwiczeń. W ramach zajęć praktycznych uczestnicy kursu nabyli umiejętności pracy w zespole autorskim oraz wykonywania zasadniczych dokumentów do ćwiczenia. Podczas zajęć wyróżnili się kpt. Łukasz Adamiak i  kpt. Mariusz Szczepaniak.

Zajęcia przygotował i przeprowadził Zakład Dydaktyki Wojskowej przy współudziale Zakładu Organizacji i Mobilizacji Wojsk Wydziału Wojskowego.

Przekazane wiadomości oraz ćwiczenia realizowane w trakcie kursu, w opinii uczestników, były bardzo dobrze przygotowane, a nabyta wiedza i umiejętności mogą być z powodzeniem wykorzystywane w szkoleniu kadry TOAW.


wróć