MENU

Aktualności

25wrz

20 września 2018 r. w auli Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej odbyła się konferencja poświęcona uczestnikom pilotażowego programu wspierania 58 szkół ponadgimnazjalnych prowadzących tzw. „klasy mundurowe”. Organizatorzy spotkania to Wydział Wojskowy ASzWoj oraz Biuro ds. Proobronnych MON.

24wrz

W dniach 17-21 września dyrektor Instytutu Sztuki Operacyjnej i Taktyki płk. dr. hab. Przemysław Paździorek wraz z grupą oficerów przebywali w Baltic Defence College (BALDEFCOL) w Tartu (Estonia).

21wrz

Na podstawie uchwały nr 39/2018 Senatu Akademii Sztuki Wojennej z dnia 19.09.2018 r. Prorektor ds. naukowych z dniem 21.09.2018 r. ogłasza konkurs na uzyskanie finansowania realizacji projektów obejmujących badania naukowe...

21wrz

Informujemy, że wraz z dniem 20 września 2018 roku na platformie edukacyjnej LMS ILIAS uruchomiony został kurs wstępny dla studentów rozpoczynających studia na Akademii Sztuki Wojennej w roku 2018/2019.

20wrz

17 września 2018 Akademia Sztuki Wojennej gościła słuchaczy z National Defence College z Bangladeszu. Delegacji przewodniczył Generał Dywizji Md Rashed Amin.

Wypełnij wszystkie wymagane pola!
Załącznik: