MENU

Aktualności

27cze

W Akademii Sztuki Wojennej, 26 czerwca 2019 r., odbyło się zakończenie roku akademickiego 2018/2019 Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego. Tego dnia najlepszym studentom oraz aktywnym członkom kół naukowych zostały wręczone...

26cze

W Akademii Sztuki Wojennej, 26 czerwca 2019 r., gościła delegacja niemiecka, której przewodniczył płk Ralf Lasinski. Wykładowców i słuchaczy kursu Sztabu Generalnego Akademii Dowodzenia Bundeswehry przyjął płk dr hab. Tadeusz Zieliński...

26cze

W ramach szkolenia uzupełniającego, 25 czerwca 2019 r., oficerowie Centrum Szkolenia Obrony przed Bronią Masowego Rażenia w SZ RP (CSOPBMR) przebywali z wizytą w Centrum Zdarzeń Radiacyjnych „CEZAR”. Odpowiada ono za monitorowanie...

26cze

Przedstawiciele Akademii Sztuki Wojennej, w maju br., uczestniczyli w III Rajdzie Motocyklowym Braci Akademickiej „Z ziemi włoskiej do Polski". Celem wyprawy był udział w uroczystości zorganizowanej z okazji 75. rocznicy bitwy pod Monte...

25cze

W trakcie kursu uczestnicy zapoznają się z wieloma aspektami WPBiO, np.: strukturą zarządzania kryzysowego w UE, globalną strategią Unii w kwestii bezpieczeństwa, finansowaniem misji i operacji UE, przebiegiem procesu decyzyjnego.

24cze

W ceremonii uczestniczyli minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak oraz sekretarz stanu w MON Tomasz Zdzikot.

24cze

Instytut Historii Wojskowości i Służb Specjalnych Akademii Sztuki Wojennej oraz Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego, we współpracy z innymi wojskowymi i cywilnymi placówkami naukowymi, organizują w dniach 10–11...

Wypełnij wszystkie wymagane pola!
Załącznik: