MENU

Aktualności

19mar

W dniach 10 – 16 marca 2019 r. przedstawiciele ASzWoj, pod przewodnictwem dziekana Wydziału Wojskowego – płk. dr. hab. Krzysztofa Krakowskiego, uczestniczyli w podróży studyjnej do państw bałtyckich. Litwę, Łotwę i Estonię odwiedziło 6...

19mar

Kierunki studiów „Logistyka” oraz „Zarządzanie i dowodzenie”, prowadzone na Wydziale Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej,– znalazły się wśród najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków studiów na...

18mar

15 marca br. w Akademii Sztuki Wojennej odbyła się II Krajowa Konferencja Naukowa z cyklu: „Przedsiębiorstwa przyszłości polskiego przemysłu obronnego”, zorganizowana przez Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej, we...

14mar

Prorektor ds. dydaktycznych – płk dr hab. Leszek Elak, w asyście Uczelnianego Koordynatora Programu Erasmus+ Olgi Ścigały-Karpińskiej, przyjął przedstawicieli National Defence College of Thailand. Goście odwiedzili ASzWoj 13 marca br.

14mar

W Akademii Sztuki Wojennej, 13 marca 2019 r., wizytę złożyła grupa studyjna z włoskiego Institute for Advanced Defence Studies (IASD). W składzie delegacji, pod przewodnictwem gen. bryg. Pietro Luigi Monteduro, byli oficerowie w stopniach...

12mar

Zapraszamy do odwiedzenia naszej nowej podstrony poświęconej stuleciu utworzenia Wyższej Szkoły Wojennej!

Wypełnij wszystkie wymagane pola!
Załącznik: