MENU

Aktualności

19paź

Celem kursu było przygotowanie i doskonalenie żołnierzy rezerwy do wykonywania zadań według potrzeb Terenowych Organów Administracji Wojskowej, w tym szczególnie spraw kadrowych i administrowania zasobami osobowymi.

19paź

18 października 2018 roku w Akademii Sztuki Wojennej zainaugurowano działalność Instytutu Historii Wojskowości i Służb Specjalnych (IHWiSS). Jego głównym celem jest prowadzenie badań naukowych, inspirowanie debaty...

17paź

Informujemy, że rekrutacja na studia podyplomowe Edukacja dla bezpieczeństwa dla nauczycieli oraz Edeukacja dla bezpieczeństwa dla osób chcących uzyskać uprawnienia nauczycielskie została przedłużona do 12 listopada 2018 r.

16paź

Obwieszczenie ws. ogłoszenia konkursu na funkcję dziekana Wydziału Zarządzania i Dowodzenia ASzWoj na kadencję do 30.09.2019 r.

16paź

Obwieszczenie ws. ogłoszenia konkursu na funkcję prodziekana ds. dydaktycznych Wydziału Wojskowego ASzWoj na kadencję do 30.09.2019 r.

15paź

Konferencja podsumowująca projekt eNOTICE połączona była z ćwiczeniem neutralizacji improwizowanych ładunków wybuchowych elaborowanych środkami chemicznymi, biologicznymi i radiologicznymi.

Wypełnij wszystkie wymagane pola!
Załącznik: