MENU

Aktualności

14lut

We wtorek, 12 lutego 2019 roku, rozpoczęła się 20. edycja studiów w ramach programu Erasmus+. W murach ASzWoj powitano 38 studentów zagranicznych, z uczelni wojskowych i cywilnych, zakwalifikowanych na studia i praktyki w Akademii.

14lut

14 lutego 1942 roku, z rozkazu gen. Władysława Sikorskiego, Związek Walki Zbrojnej został przekształcony w Armię Krajową. Do dnia dzisiejszego, AK powszechnie uznawana jest za najlepiej zorganizowane wojsko podziemne, prowadzące...

13lut

Zawody zorganizowało i przeprowadziło Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Akademii Sztuki Wojennej.

11lut

Zapraszamy do lektury wywiadu z dr. Piotrem Dobrowolskim – dyrektorem Biblioteki Głównej Akademii Sztuki Wojennej. 

11lut

Trwają przygotowania do najważniejszego od kilkunastu lat ćwiczenia wojskowego w Akademii Sztuki Wojennej. Na Wydziale Wojskowym odbyła się główna konferencja planistyczna do międzynarodowych ćwiczeń pod kryptonimem JOINT...

07lut

Spotkanie w Sali Tradycji było okazją do powitania w murach Akademii nowo przybyłych żołnierzy, wręczenia aktów mianowania na wyższe stanowiska służbowe, a także pożegnania oficera wyznaczonego do pełnienia służby poza ASzWoj....

Wypełnij wszystkie wymagane pola!
Załącznik: